Stilling:

FORSKER

Søknadsfrist: 08.03.2019

Tverga

Tverga er ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet i Norge. Vi er en forening som jobber for et mangfoldig aktivitetstilbud med særlig fokus på barn og unge. Vi jobber aktivt med å fremme kunnskap og kompetanse hos norske myndigheter som gjennom anleggsbygging og andre tiltak legger til rette for egenorganisert aktivitet lokalt. Vi bistår også med råd og praktisk veiledning til egenorganiserte miljøer når det gjelder tilrettelegging av aktivitet.


Tvergas historie:

Etter forslag fra Venstre, og mange års iherdig innsats fra mange, bevilget stortinget i 2017 midler til et ressurssenter for egenorganisert idrett. Kulturdepartementet utlyste så oppdraget med å etablere og drifte senteret, og tildelte oppgaven til Ungdom og Fritid og Oslo Skateboardforening i fellesskap. Tverga ble etablert i februar 2018. Det vil i en prosjektperiode fram til og med 2021 bli gitt årlige tilskudd til drift av ressurssenteret. Ved utløpet av prosjektperioden vil departementet foreta en evaluering av senterets arbeid.

OM STILLINGEN

Som forsker hos Tverga vil du være ansvarlig for å samle, systematisere og formidle forskningsbasert informasjon om egenorganisert idrett og fysisk aktivitet. Du skal planlegge, utvikle og igangsette forskning som kreves for at Tverga skal oppfylle sitt oppdrag.

ARBEIDSOPPGAVER

● Samle eksisterende forskning og lansere en nasjonalrapport om dette

● Kartlegge mulige forskningsprosjekter og samarbeidsallianser

● Bidra med utviklingen av søknader for finansiering til forskningsprosjekter

● Utarbeide verktøy som kommuner kan bruke for å kartlegge behov, miljø og målgruppe.

KVALIFIKASJONER

Det søkes primært etter en forsker 1 (1183) eller en seniorforsker (1109) med idrettsvitenskapelig forskerutdanning, men personer med annen forskerutdanning og med forskningserfaring fra idrettsfeltet oppfordres også til å søke. Søkere skal ha erfaring med forskning på barn og unge innenfor kontekstene fysisk aktivitet, idrett, lek eller friluftsliv. Søkere bør kunne dokumentere erfaring med utviklingen av, og ledelse av større forskningsprosjekter. Søkere bør kunne beherske både kvantitative og kvalitative metoder.

Søkere må sende oss forslag til forskningsplan (inkludert tidslinje og budsjett). Følgende vil bli evaluert:

- Kvalitet og relevans av tidligere vitenskapelig arbeid i det aktuelle forskningsområdet

- Kvalitet og relevans av doktorgradsoppgaven og / eller publikasjoner

- Kvaliteten på prosjektplanen

- Kvalitet og relevans av databehandling og programmering ferdigheter

- Personlig egnethet

Søkere som kan dokumentere forskning innenfor "sport management", forskning på "lifestyle sports" eller selv/egenorganisering av aktivitet vil bli foretrukket.

PERSONLIGE EGENSKAPER

● Brenner for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet

● Vilje til å endre verden, og stå løpet

● Nettverksbygger

● Samfunnsengasjert

● Selvstendig, intiativtager, målrettet og løsningsorientert

● Har et øye for detaljene

VI TILBYR

● En engasjerende stilling i et innovativt arbeidsmiljø

● Lønn tilbys etter statens satser i stillingskode 1183 eller 1109

SPRÅK

● Flytende norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.

ANNET:

Stillingstittel: Forsker

Stillingsbrøk: 20%

Stillingstype: Engasjement, treårs prosjektstilling

Tiltredelse: snarest

Arbeidssted: SoCentral, Sentralen, Øvre slottsgate 3 i Oslo.

FOR SPØRSMÅL RUNDT STILLINGEN:

Kontakt: Daglig leder, Lisa Mari Watson Telefon: 924 03 494, Epost: [email protected]

SØKNAD SENDES TIL: [email protected]

FRIST FOR SØKNADER: 08.03.2019