Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver - innkjøp

Søknadsfrist: 16.10.2018

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger

Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte på seks steder i landet. Hele instituttet er nå i en endringsfase der konseptet én helse gjennomsyrer arbeidet for å styrke beredskap og kunnskapsutvikling. I 2020 flytter hovedkontoret til moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter nå under bygging på Ås. Se www.vetinst.no. Fact: Click to add text

Ved Veterinærinstituttet er det ledig en fast stilling som rådgiver/seniorrådgiver – innkjøp.

Stillingens formål er å bidra til at anskaffelser gjennomføres på en effektiv måte i henhold til lov og forskrift om anskaffelser. Stillingen hører inn under seksjon for økonomi i avdeling for virksomhetsstyring.

Det overordnede målet er å effektivisere anskaffelsesvirksomheten for å sikre kvalitet og økonomisk gunstige innkjøp iht. regelverk for offentlig anskaffelser.

Arbeidsoppgaver/ansvar

 • gjennomføre innkjøpsprosesser innenfor Veterinærinstituttets ansvarsområde blant annet ved å bistå fagseksjonene i utarbeidelse av behovsvurderinger og kravutforming
 • Sikre at instituttets anskaffelser gjennomføres i henhold til regelverk om offentlige anskaffelser og instituttets vedtatte rutiner
 • Bidra til videreutvikling og forbedringer av rutiner og prosedyrer samt kontinuerlig effektivisering og forbedring på innkjøpsområdet
 • Kontroll og oppfølging av inngåtte kontrakter/ avtalearkiv
 • Bistå i forhandlinger av avtaler og følge opp avtalevilkår, kontraktsadministrasjon og leverandøroppfølging
 • Videreutvikle Veterinærinstituttets bruk av elektroniske verktøy for konkurransegjennomføring og avtaleforvalting (Visma TendSign)

Kvalifikasjoner/ønsket bakgrunn og personlige egenskaper

 • Relevant høyere utdannelse
 • God kjennskap til offentlig anskaffelsesregelverk kreves
 • Erfaring fra innkjøpsprosesser og kontraktforhandlinger kreves
 • God forretningsmessig forståelse
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Troverdig, tillitvekkende og involverende med god gjennomføringsevne.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ i stillingskode 1434 rådgiver eller 1364 seniorrådgiver avhengig av ansiennitet og/eller kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.

Veterinærinstituttet har inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Vi kan tilby fleksibel arbeidstid/sommertid, et godt arbeidsmiljø, og medlemskap i Statens Pensjonskasse med forsikringsordninger og mulighet for gunstig lån, samt mulighet for barnehageplass og leie av bedriftshytte.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til økonomisjef Unni Straumann eller avdelingsdirektør Nina Ystehede tlf. 907 84 326.

Søknad med CV sammen med kopier av vitnemål og attester sendes via denne siden.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Søknadsfrist: 16.10.18.

Søknad og dokumenter merkes: 35/18

Send søknad