Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver økonomi (Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet)

Søknadsfrist 31.03.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) har en lang og stolt tradisjon innen forskning og utdanning i de klassiske realfagene. Fakultetets virksomhet dekker også et bredt spekter av tverrfaglig forskning og ligger i front i Europa på flere områder. Fakultetet driver framtidsrettet utdanning, forskning og innovasjon innen realfag og teknologi og har 800 doktorgradskandidater, 600 vitenskapelig ansatte og 450 teknisk/ administrativt ansatte og 6000 studenter. Fakultetsadministrasjonen bistår enhetene ved fakultetet i den daglige drift og har samtidig et overordnet koordineringsansvar for fakultetet som helhet. Fakultetsadministrasjonen har rundt 100 ansatte fordelt på fem seksjoner.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet søker økonom til fast stilling, med arbeidsfelt innen eksternt finansiert aktivitet organisert i prosjekter. Stillingen inngår i avdeling for prosjektøkonomi som består av ca. 10 personer, og har en nær relasjon til underliggende institutter og forskningsmiljøer.

Fakultetet har en ambisjon om relativt betydelig vekst innen ekstern finansiering, og stillingen er viktig for å understøtte dette. Stillingen medfører at du får stor kontaktflate i hele organisasjonen.

Dine arbeidsoppgaver vil være

 • Økonomisk forvaltning av prosjekter og forskningssentre, herunder budsjettering, økonomistyring og rapportering
 • Stillingen er primært tilordnet prosjekter på Institutt for Informatikk innenfor internasjonale helsesystemer og vil bl.a. omfatte rapportering til NORAD, PEPFAR, Global Fund, Gates Foundation, Unicef og GAVI, noe som krever svært gode engelsk kunnskaper
 • Løpende økonomisk oppfølging av prosjektporteføljer i forhold til prosjektleder, finansiør og instituttledelse
 • Utarbeidelse av økonomiske analyser, beslutningsgrunnlag og bistand i søknadsprosesser vedrørende finansiering
 • Bidra til god kvalitet på økonomiske data og analyser, og delta aktivt til helhetlig forståelse av enhetenes og fakultetets økonomi
 • Være en aktiv pådriver til et godt samarbeid på tvers i økonomiseksjonen

Vi forventer at du har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner, arbeider strukturert og analytisk, og er løsnings- og resultatorientert slik at bruker får gode leveranser.

Kvalifikasjonskrav

 • Økonomifaglig utdanning, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse vil kunne kompensere utdanningskravet
 • Erfaring fra økonomi, controlling, budsjett, og regnskap med gode, dokumenterbare resultater fra tidligere relevante arbeidsforhold
 • Gode analytiske evner og god regnskapsforståelse
 • Gode Excel kunnskaper
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig kompetanse/erfaring:

Erfaring utenfor universitets- og høyskolesektoren kan være en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn kr. 524 200 - 597 400 per år som rådgiver, stillingskode 1434, avhengig av erfaring og kompetanse
 • Rett kandidat vil få en viktig rolle i en IA-bedrift med et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø. Du vil få fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse og andre velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • En kortfattet søknad hvor du beskriver din motivasjon for stillingen
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Søk stillingen»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For nærmere opplysninger om faglig innhold vennligst ta kontakt med instituttøkonom Geir Ulvestad på telefon 22 85 24 13. For nærmere opplysninger om prosjektøkonomi vennligst ta kontakt med avdelingsleder Marianne Afdal på telefon 22 85 64 25.

For spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], tlf 22 85 16 06.

Søk på stillingen