Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Rådgiver innen forskningsadministrasjon

Søknadsfrist: 31.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig fast stilling som rådgiver 100 % (SKO 1434) innen forskningsadministrasjon ved Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Vi søker en dyktig medarbeider som sammen med vår seniorrådgiver på feltet kan sørge for ivaretakelse og utvikling av den forskningsadministrative funksjonen ved hele instituttet. Rådgiver rapporterer til seksjonsleder for undervisningsplanlegging, ledelsesstøtte og kommunikasjon. Stillingen krever tett samarbeid med ansatte og ledere på både institutt-, klinikk- og fakultetsnivå, med aktuelle aktører i universitetssykehusene og med ulike samarbeidspartnere involvert i eksternfinansierte prosjekter.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling, forvaltning og kvalitetssikring av samarbeidsavtaler og kontrakter knyttet til eksternfinansierte prosjekter samt koordinering og rådgivning knyttet til andre avtaler og kontrakter
 • Koordinering knyttet til oppstartsmøter for forskere som har mottatt større bevilgninger
 • Driftsoppgaver knyttet til CRIStin og Open Access
 • Bidra til koordinering av UiO-interne søknadsprosesser og høringssaker
 • Bidra til forbedring av arbeidsprosesser knyttet til pre- og post-grant-fasene i eksternfinansierte prosjekter
 • Øvrige aktuelle oppgaver innen forskningsadministrasjon og seksjonens øvrige arbeid

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, fortrinnsvis på masternivå. Omfattende relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder kan erstatte deler av det formelle kvalifikasjonskravet.
 • Erfaring med kontrakter og avtaler innen forskningsfeltet
 • Erfaring fra generelt forskningsadministrativt arbeid
 • Erfaring fra administrering av eksternt finansierte prosjekter
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • God forståelse for bruk av digitale verktøy i arbeidet
 • Kjennskap til det norske forskningssystemet og/eller erfaring fra store organisasjoner

Personlige egenskaper

 • Ansvarsbevisst og selvstendig
 • Strukturert, effektiv og analytisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å orientere seg i en kompleks organisasjon
 • Evne til å være en positiv pådriver i arbeidsprosesser som involverer mange aktører
 • Nøyaktig i saksbehandling, løsningsorientert i samarbeid med ulike aktører
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vesentlig vekt

Vi tilbyr

 • lønn som rådgiver i kode SKO 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr Kr 544 400 - kr 597 400 (Ltr. 62 – 67), avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Jorun Ur, telefon tlf 22 84 46 12/913 88 211
 • Seniorrådgiver Gina Clausen, tlf 22 84 46 89/415 58 885
 • For spørsmål om elektronisk søknad; senior HR-rådgiver Heidi Falch Ecklund, tlf. 90 73 03 48, epost [email protected]

Søk på stillingen