Stilling:

Personalkonsulent / -rådgiver - Institutt for klinisk medisin (Klinmed)

Søknadsfrist 19.08.2018

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser tre Sentre for fremragende forskning (SFF) og seks K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det er ledig fast stilling som personalkonsulent (seniorkonsulent SKO 1363/ rådgiver SKO 1434) ved Institutt for klinisk medisin. Personalseksjonen består av 8 medarbeidere og inngår i instituttadministrasjonen. Seksjonens arbeidsoppgaver er varierte og spenner over hele fagområdet HR og personalforvaltning.

Arbeidsoppgaver

Personalkonsulentenes hovedoppgave er operativ HR og personaladministrativ saksbehandling med fokus på rekruttering og ansettelsesprosesser, særlig vekt på vitenskapelige stillinger, ulike typer midlertidige kontrakter og prosjektansettelser, permisjonssøknader, oppfølging av sykefravær samt bistand til linjeledere med personalansvar.

Ved ansettelse som rådgiver (SKO 1434) vil stillingen i tillegg omfatte mer komplekse rådgivningsoppgaver, utredninger samt lederstøtte innen HR og personalledelse.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå, gjerne med HRM, administrasjon og ledelse, organisasjonsfag eller arbeidsjus i fagkretsen. Særskilt relevant realkompetanse kan kompensere for utdanningskravet.
 • Bred relevant erfaring fra stillingens arbeidsområder, fortrinnsvis fra HR og personalarbeid i offentlig virksomhet, universitets- og høyskolesektoren eller helseforetak.
 • Solid kunnskap om lov- og avtaleverk innen HR og personal. Særlig kunnskap om statlig regelverk og særlovgivning for UH-sektoren vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Generelt god IT-forståelse og erfaring med MS Office
 • Vi benytter SAP HR, ePhorte saksbehandlingssystem og Jobbnorge rekrutteringssystem. Erfaring med disse systemene vil telle positivt.
 • For ansettelse som rådgiver kreves det i tillegg at både fagkrets og erfaring omfatter HR-relaterte fagområder som HRM, personalutvikling, organisasjonsfag eller arbeidsjus.

Personlige egenskaper

Vi søker en selvgående, løsningsorientert og initiativrik person som kan jobbe selvstendig med et bredt spekter av personalfaglige oppgaver i en kompleks organisasjon i grenseflaten mellom universitet og helseforetak. En viktig egenskap er evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du må være ryddig, ansvarsbevisst, rask og nøyaktig, og ha en utpreget serviceinnstilling. Det er nødvendig med gode samarbeidsevner samtidig som man kan kommunisere tydelig med ulike målgrupper. Personlig egnethet vil bli tillagt betydelig vekt ved utvelgelsen.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig arbeidsmiljø og en variert og spennende stilling i grenseflaten mellom helseforetakene og universitet.
 • Lønn i henhold til Statens lønnsregulativ, i stilling som seniorkonsulent kr 497 000 – 534 100 (ltr 57-61), i stilling som rådgiver kr 534 100 – 565 500 pr år (ltr 61 – 64).
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

Stillingen søkes elektronisk via UiOs rekrutteringssystem Jobbnorge og følgende vedlegg skal legges ved den elektroniske søknaden:

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med oversikt over referanser (personlige data, fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet)

Når du søker bør du ha søknadsbrev og CV klar for opplasting som vedlegg (pdf).

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Personalsjef Elisabeth Dahl, tlf. 22 84 46 84/mobil: 918 32 744e-post: [email protected]
 • Seniorrådgiver Heidi Falch Ecklund, tlf: 22 85 92 27/907 30 348, e-post: [email protected]

Hjemmeside: Universitetet i Oslo

Søk på stillingen