Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Ledig stilling som personal - og HR - faglig rådgiver

Søknadsfrist: 01.09.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det utdanningsvitenskapelige fakultet er et av åtte fakulteter ved Universitetet i Oslo og består av tre institutter og to sentre. Det er for tiden ca. 3500 studenter knyttet til fakultetet. Antall tilsatte omfatter ca. 350 årsverk, hvorav 120 årsverk teknisk- og administrativ ansatte og ca 220 årsverk vitenskapelig ansatte.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har en ledig stilling som rådgiver i seksjon for personal og HR i fakultetsadministrasjonen ved Det utdanningsvitenskapeligefakultet.

Seksjonen består av leder og fire medarbeidere. Seksjonen bistår fakultetsledelsen i personal-, HR og HMS-saker, og støtter opp under strategiske målsettinger på relevante områder.

Personalfunksjonen ved fakultet er sentralisert og gir personaladministrativ støtte til fakultetsadministrasjonens seksjoner, fakultetets institutter og sentre.

Seksjonen jobber bredt med fakultetets aktiviteter innen personaladministrasjon.

Vi søker deg som har omfattende erfaring og kompetanse på et høyt nivå innen personaladministrativ saksbehandling, rekruttering, rutineutvikling, lederstøtte, rådgivning og veiledning.

Seksjonen er i en utviklingsprosess og har som mål å styrke personalområdet og utvikle HR-arbeidet ved fakultetet. Vi ser gjerne at du har kompetanse og erfaring som kan bidra til at vi når dette målet.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling innen personaladministrasjon, herunder tilsettingssaker mv
 • Bistå i rekrutteringsprosesser
 • Bistå ledere i personaladministrative spørsmål og øvrige personalsaker
 • Støtte opp under strategiske målsettinger, eksempelvis likestillingspolitikk og internasjonalisering
 • Utviklings- og utredningsoppgaver
 • Sekretær- og koordineringsfunksjon
 • Andre personaloppgaver og HR-aktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Bred erfaring som saksbehandler innen personaladministrasjon
 • Kunnskap om relevant lov- og avtaleverk
 • Gode ferdigheter i bruk av elektroniske HR- og rekrutteringssystemer som arbeidsverktøy
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk
 • Erfaring fra offentlig sektor er en fordel, men ikke et krav
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Det søkes i utgangpunktet etter en person med kvalifikasjoner som rådgiver. For rådgiverstilling kreves det omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for rådgiverstilling vil vi vurdere å tilsette i seniorkonsulentstilling. Ved tilsetting i seniorkonsulentstilling vil arbeidsoppgavene til dels være de samme, men tilpasset søkerens erfarings- og kvalifikasjonsnivå hva angår vanskelighetsgrad og selvstendighet.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • Lagspiller og som deler kunnskap og erfaring
 • Systematisk, strukturert og effektiv i utførelsen av arbeidsoppgaver
 • Serviceinnstilt og liker å arbeide med andre
 • En positiv kollega som bidrar til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver kode 1434 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 513 600 og kr 594 400, avhengig av kompetanse
 • Alternativt lønn som seniorkonsulent kode 1363 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 472 000 og kr 552 800, avhengig av kompetanse
 • Et positivt arbeidsmiljø
 • En seksjon i utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjonsordninger og gunstig lån i Statens pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonssjef Anders Moss, telefon 91617535
 • Fakultetsdirektør Bård Kjos, telefon 91897458

Søk på stillingen