Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Forskningskoordinator - Psykologisk Institutt

Søknadsfrist: 11.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Psykologisk institutt er det eldste psykologiske instituttet i Norge. Forskningen ved instituttet er internasjonalt rettet med flere internasjonale samarbeidsprosjekter, og avspeiler psykologiens mangfold og kontaktflate med andre vitenskapelige disipliner, i medisin, humaniora og samfunnsfag. Studietilbudet i psykologi omfatter profesjonsstudiet i psykologi, samt et bachelor- og mastergradsprogram. I tillegg har instituttet en forskerutdanning (Ph.D.-grad) med 140 registrerte kandidater. Instituttet har en stab på 75 faste vitenskapelig ansatte, ca. 70 stipendiater og postdoktorer, og en teknisk/administrativ stab på 22 personer.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig stilling som forskningskoordinator/rådgiver (SKO1434) ved Psykologisk Institutt, Universitet i Oslo. Stillingen har en varighet på 3 år, er finansiert av Norges Forskningsråd (NFR) og det Europeiske Forskningsrådet (ERC) og vil være tilknyttet forskningsgruppen for hjerneavbildning ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser (NORMENT, www.norment.no). NORMENT er et Senter for Fremragende Forskning (SFF) med >160 forskere som fokuserer på årsaker og behandling av alvorlige psykiske lidelser.

Forskningsgruppen er en tverrfaglig og aktiv gruppe med omtrent 20 medlemmer som bruker avansert hjerneavbildning i kombinasjon med annen type informasjon (for eksempel genetikk, klinisk informasjon, kognitive tester) for å øke forståelsen av de sammensatte årsakene til psykisk lidelse. Personen som ansettes vil ha en nøkkelrolle i gruppen og bli involvert i koordineringen og gjennomføringen av en rekke spennende forskningsprosjekter om hjernen og psykisk helse i ulike faser av livet.

Arbeidsoppgaver

 • Tilby administrativ støtte til forskningsgruppens medlemmer (f.eks i forbindelse med søknader og kontakt med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere, reiseregninger og refusjoner, timelister osv)
 • Koordinering av forskningsprosjekter, herunder blant annet rekruttering og booking av deltakere
 • Kvalitetssikring av prosedyrer og data
 • Internt og eksternt informasjonsarbeid (f.eks oppdatering av nettsider, sosiale medier)
 • Avhengig av kandidatens bakgrunn og interesser vil det også være aktuelt å bidra direkte i datainnsamling, herunder prosedyrer knyttet til MR-undersøkelser, blodprøver og kognitiv testing

Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert erfaring og interesse i fagfeltet
 • Minimum utdanning på bachelornivå innen et relevant fagfelt (f.eks psykologi, kognitiv nevrovitenskap eller lignende). Utdanning på masternivå vil være en fordel
 • Erfaring innen forskning, koordinering og /eller forskningsadministrasjon er en fordel
 • Mye av kommunikasjonen i gruppen foregår på engelsk
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper er derfor en forutsetning. Kandidaten bør også beherske norsk
 • Noe interesse og erfaring med programmering og Linux kan være en fordel

Personlige egenskaper

 • Serviceinnstilt, systematisk, effektiv, omgjengelig, og samvittighetsfull
 • Dokumentert høy arbeidskapasitet og evne til å jobbe selvstendig vil være en fordel
 • Sterke muntlige og skriftlige kommunikasjonsferdigheter
 • Sterke samarbeidsevner
 • Dokumentert evne til å trives og jobbe effektivt i en fleksibel arbeidssituasjon vil være en fordel

Vi tilbyr

 • Lønn som rådgiver (stillingskode 1434) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 504 700 - 583 900, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • Nøkkelrolle i en aktiv og tverrfaglig forskningsgruppe, med stor fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag. Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes
 • Gode muligheter til å opparbeide relevant erfaring, ekspertise og nettverk for en senere forskningskarriere innen hjerneavbildning og klinisk nevrovitenskap
 • Attraktive velferdsgoder for ansatte ved UiO, for eksempel trening i arbeidstiden og mulighet for å søke barnehageplass https://www.uio.no/for-ansatte/ansettelsesforhold/velferd
 • Oppstartdato: Fleksibelt, men så tidlig som mulig.
 • Stillingen er i utgangspunktet 100%, men redusert arbeidstid kan diskuteres.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med informasjon om motivasjon for å søke stilingen, beskrivelse av bakgrunn og interesser, samt kort beskrivelse av karriereplan
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring, med vekt på relevant erfaring knyttet til stillingen, samt liste med 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Kopier av vitnemål og karakterutskrifter
 • Vi vil legge særlig vekt på personlige egenskaper og relevant erfaring

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen