Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Digitaliseringsrådgiver

Søknadsfrist 01.01.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Eiendomsavdelingener ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av universitetets eiendomsmasse som omfatter 475.000 m2 egne og 119.000 m2 leide lokaler i hovedsak på Blindern, i sentrum og på Tøyen. Rundt 70 % av UiOs bygningsmasse er underlagt fredning eller vern. Masterplan for UiOs eiendommer som heter «Rom for et fremragende, grønt universitet – og kunnskapsbyen Oslo», ble vedtatt av styret juni 2015 og legger føringene for videre utviklingen av eiendomsmassen. Miljø- og klimastrategi for eiendomsvirksomheten ble vedtatt av styret i juni 2017. Begge dokumentene setter rammer for forvaltning, drift og vedlikehold for UiOs eiendomsmasse. UiO er tilsluttet strakstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050.


Eiendomsavdelingen er en av universitetets største resultatenheter med 240 ansatte og fire underavdelinger: Drift og vedlikehold, Plan og utredning, Prosjekt og Forvaltning og stab

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo har høye ambisjoner på digitaliseringsområdet. Eiendomsavdelingen (EA) er i ferd med å etablere en digitaliseringsstrategi med tre fokusområder for digitalisering av eiendomsmassen; bygningsadministrasjonssystemer (BAS), digitalisering av arbeidsprosesser og moderne bruk av digitale verktøy både i intern og ekstern kommunikasjon.

Som digitaliseringsrådgiver i Eiendomsavdelingen vil du få ansvar for å koordinere og følge opp eiendomsavdelingens strategiske arbeid med digitalisering, og skal bidra med din digitale kompetanse inn i konkrete prosjekter slik som utvikling av et moderne BAS og videreutvikling av vårt FDV-system med tilhørende arbeidsprosesser. Du vil få en prosjektlederrolle for digitaliseringsprosjekter.

Som digitaliseringsrådgiver vil du samarbeide på tvers av universitetet, spesielt opp mot universitetets Senter for informasjonsteknologi (USIT). Digitaliseringsrådgiver rapporterer til HR-sjef.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i implementering av EAs digitaliseringsstrategi
 • Videreutvikle EAs systemer og arbeidsprosesser i tråd med strategiene
 • Rådgiver for EAs ledelse i digitaliseringsarbeidet
 • Koordinere og delta i arbeidet med nye løsninger og digitaliseringsprosesser
 • Planlegge og gjennomføre opplærings- og kommunikasjonsaktiviteter
 • Oppfølging av leverandører

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå, fortrinnsvis innen IKT
 • Det kreves erfaring med prosjektledelse
 • Det er en fordel med kjennskap til og erfaring med BAS og/eller FDV-systemer
 • Det legges vekt på erfaring med å omsette tekniske løsninger til effektive prosesser

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er utviklings- og løsningsorientert, er strukturert, har gjennomføringsevne og evne til å håndtere komplekse prosesser. Du er initiativrik og involverende, og kommuniserer godt både muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig og utviklingsorientert arbeidsmiljø i nye, moderne lokaler sentralt på Blindern
 • Stillingen lønnes i SKO 1434 Rådgiver i lønnsspenn kr. 576 100 – 658 300, alt. SKO 1364 Seniorrådgiver i lønnsspenn kr 631.700 – 695.500, avhengig av kompetanse og erfaring
 • God mulighet for faglig og personlig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode velferdsordninger og mulighet for trening i arbeidstiden
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse med god pensjonsordning og mulighet for gunstig lån

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og attester

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Interesserte kan ta uforpliktende kontakt med:

 • HR-sjef Torborg Storaas på tlf 40 87 30 66 eller
 • Ass. eiendomsdirektør Britt Amundsen Hoel på 913 68 921

Søk på stillingen