Stilling:

Professor eller førsteamanuensis (20 %) innen sopplære (mykologi)

Søknadsfrist: 30.11.2018

Norges Miljø- og Biovitenskapelige Universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om KBM

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, matvitenskap og ernæring. KBM har stor og avansert infrastruktur for forskning og utdanning: Pilotanlegg for matforskning, inkl. mikrobryggeri, bioraffineri-laboratorium, proteomikkplattform, fermenteringslaboratorium, platform for studier av mikrobiell regulering av klimagassutslitpp, og dyrelaboratorium. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig 20 % stilling (‘II-stilling’) som professor eller førsteamanuensis innen sopplære (mykologi). Stillingen er treårig, med mulighet for forlengelse og utvidelse.

Arbeidsoppgaver

 • Undervisning i og emneansvar for Bio336 mykologi, 5 studiepoeng (https://www.nmbu.no/emne/BIO336), fra og med studieåret 2019-20. Emnet undervises i høstsemesteret, men undervisningsperiode og –opplegg kan vurderes.
 • Bistå og rådgi KBM slik at fakultetet styrker sitt studietilbud innen mykologi og sopp-relatert bioteknologi.
 • Delta i å utvikle og veilede master- og ph.d.-prosjekter med problemstillinger knyttet til sopp-relatert bioteknologi.
 • Bidra til forskningsaktiviteter der bruk av sopp inngår

Den som tilsettes vil bli tilknyttet en av KBMs forskergrupper innenfor bioteknologi

Vi søker deg som har:

 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde (mikrobiologi (eukaryot), mykologi, bioteknologi eller tilsvarende)
 • Forsknings-, undervisnings- og veiledningserfaring innenfor mykologi eller sopp-bioteknologi
 • Erfaring med formidling innenfor nevnte fagområde

Personlige egenskaper/egnethet

 • Gode pedagogiske evner
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode evner til muntlig og skriftlig framstilling på norsk eller et annet skandinavisk språk, og engelsk
 • Gode evner til å etablere kontakter og nettverk

Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk bør gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk (PPUN400).

NMBU ønsker flere kvinner i professor- og førsteamanuensis-stilling. Kvinner oppfordres derfor til å søke. Dersom to eller flere søkere blir funnet tilnærmet likeverdig kvalifiserte, vil NMBU rangere kvinner foran menn.

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1013 Professor, (ltr. 69-101) (NOK 619.300 – 1.290.000), avhengig av kvalifikasjoner.

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 57-77) (NOK 497.000 – 731.400), avhengig av kvalifikasjoner.

Informasjon til søkere

KBM tilbyr forskningsvennlige omgivelser og systemer, samt kompetente kolleger.

Nærmere opplysninger ved professor Vincent Eijsink, [email protected]

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. (18/05481) til NMBU, Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM), postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 30.11.2018

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søknadsfrist: 30.11.2018.

Søk stillingen