Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Postdoktor innen farmakologi

Søknadsfrist: 04.06.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stilling som postdoktor innen farmakologi ledig ved Farmasøytisk institutt, Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap.

Ingen kan tilsettes i mer enn én åremålsperiode ved Universitetet i Oslo. Tiltredelse innen 01.10.2019.

Tilsettingen gjelder for en periode på 4 år med 25 % pliktarbeid. Pliktarbeidet vil bestå av undervisning på masterstudiet i farmasi.

Prosjektbeskrivelse / utviklingsplan

Postdoktor-stillingen er tilknyttet forskningsgruppen ProTarg («Proteolytic Enzymes as Drug Targets») og skal jobbe på prosjektet «Enhancement of bone regeneration by in vivo targeting of skeletal stem cells». Dette er et nordisk samarbeidsprosjekt finansiert av Olav Thon Stiftelsen (2019-2022), og med partnere i Danmark (Odense, København og Århus), Sverige (Gøteborg) og Norge (Tromsø og Oslo). Stillingen vil være lokalisert i Oslo, men det vil være mulighet til kortere forskningsopphold hos prosjektpartnere. Overordnet hypotese for prosjektet er: ”In vivo bone regeneration is enhanced by inhibiting the cysteine protease legumain function in MSC microenvironment and serum levels of legumain can be used as a biomarker to monitor in vivo bone regeneration”.

Delprosjektene i Oslo vil omhandle undersøkelser av molekylære mekanismer bak legumain sin rolle i differensiering av osteoblaster og ved remodellering av ekstracellulær matriks, samt å undersøke om legumain i sirkulasjonen kan brukes som biomarkør for monitoring av in vivo beinregenerering.

Det forutsettes at kandidater som tilsettes for en fireårsperiode skaffer seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av tilsettingsperioden innenfor pliktdelen på 25 %.

Ansettelse i stilling som postdoktor har som formål å kvalifisere forskere for arbeid i vitenskapelige toppstillinger. Alle postdoktorer må levere inn en utviklingsplan innen en måned etter oppstart.

Kvalifikasjonskrav

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har en strategisk ambisjon om å være et internasjonalt ledende forskningsfakultet. Kandidater vil bli valgt ut i tråd med denne ambisjonen, og er forventet å ligge i det øvre sjikt med hensyn på akademiske kvalifikasjoner.

Absolutte krav:

 • Det kreves doktorgrad eller grad tilsvarende en norsk doktorgrad (PhD) innenfor områder som er relevant for prosjektet. For søkere som ikke har disputert er det en forutsetning at doktorgradsarbeidet er levert til vurdering før søknadsfristens utløp. Det er en forutsetning for tiltredelse i postdoktorstillingen at disputasen er godkjent
 • God fremstillingsevne skriftlig og muntlig på engelsk og norsk (eller et annet skandinavisk språk)
 • Gode kommunikasjonsegenskaper er nødvendig

Andre vurderingskriterier:

 • Omfattende og variert erfaring med aktuelle laboratorieteknikker er ønskelig
 • Erfaring med metoder innen dyrkning og differensiering av stamceller, ulike mikroskopiteknikker, analyser av proteiner (immunoblotting, ELISA), og måling av enzymaktiviteter vil tillegges stor vekt
 • Personlige egenskaper vil bli vurdert. Vi ønsker en initiativrik og selvstendig medarbeider med høy arbeidskapasitet
 • Relevant undervisningserfaring vil være en fordel

Vi tilbyr

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
 • Kopier av vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • Fullstendig publikasjonsliste og faglige/vitenskapelige arbeider som det skal tas hensyn til ved bedømmelsen
 • Navn og kontaktinformasjon på 2-3 referanser (navn, tilknytting til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem Jobbnorge.

Ved utdanning utenfor Skandinavia ber vi om en forklaring på karaktersystemet. Vi gjør oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Det skal som hovedregel benyttes intervju i tilsettingsprosessen.

Andre opplysninger

Se forskrift om ansettelsesvilkår, samt retningslinjer for ansettelse i postdoktorstillinger ved Universitetet i Oslo.

I henhold til Offentleglovas § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt personalkonsulent Therese Ringvold, e-post: [email protected], telefon 22 85 16 06.

Søk på stillingen