Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør - IT seksjonen (Det odontologiske fakultet)

Søknadsfrist: 15.08.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

IT-seksjonen søker en ny medarbeider for tiltredelse snarest. Fakultetet har en maskinpark på ca 1000 PCer med Microsoft Windows og noen få med macOS som brukes til alt fra kontorbruk, forskning, undervisning og pasientbehandling og annet avansert bruk. Datamaskinene er i et nettverk som er tilknyttet universitetets nett. Datamaskiner som benyttes til pasientbehandling er i eget lukket pasientnett. På serversiden brukes både Linux og Windows.

Fakultetets IT-seksjon består av ti ansatte. Sammen med Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) har IT-seksjonen ansvar for fakultetets IT-virksomhet. Det odontologiske fakultet har to institutter; Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Pasientbehandling er en viktig del av virksomheten og utføres av studenter, tannleger og spesialister. Som elektronisk pasientjournal (EPJ) har vi brukt Salud siden 2001. Salud utvikles av firmaet Two-Ten Health, med hovedkontor i Dublin (https://saludtth.com/). Salud brukes i dag på flere tannlegeutdanningsinstitusjoner spredt over hele verden. Salud kjøres på Windows terminalservere mot en Oracle-database som kjøres på Linux. I 2008 tok vi i bruk et felles digitalt røntgensystem (PACS) som er integrert mot Salud.

Fra høsten 2019 skal vi teste en ny web-basert versjon av Salud. Da skal også Salud kunne brukes på nettbrett med sikker trådløsnett. En ny versjon skal gi bedre og mer effektiv brukergrensesnitt

Arbeidsoppgaver

 • Skal være som ekspert/2.linje for systemet Salud
 • Ha jevnlig møter med leverandør(videokonferanse), superbrukere og fagpersoner
 • I samarbeid med fagpersoner, klinikkpersonell, påse at datakvaliteten og dataintegriteten i Salud er ivaretatt
 • Bistå superbrukere med opplæring og support av Salud for ansatte og studenter
 • Ved behov bistå klinikkpersonell med konfigurering av klinikk og oppdatering av priser i Salud
 • Videreutvikling av Salud i samarbeid med fagansvarlige og leverandøren av systemet
 • Drift og vedlikehold av pasientnettverk med servere, klient-PCer og periferiutstyr som skrivere, dokumentskannere i et Windows terminalservermiljø i samarbeid med IT-seksjonen og Universitetets senter for informasjonsteknologi (https://www.usit.uio.no/)
 • Lage standard og avanserte rapporter fra Salud med SQL-spørringer til forskning, undervisning og kvalitetssikring
 • Lage enkle mikrotjenester til Salud, eksempelvis SMS-utsending til pasienter
 • Delta i prosjekter vedr. elektronisk samhandling i helsesektoren (NHN, Helfo, e-helse) og integrasjon mot andre interne systemer ved UiO
 • Ved behov å bistå med oppgaver relatert til IT-seksjonens daglige drift

Kvalifikasjonskrav

 • Erfaring med ovennevnte eller tilsvarende oppgaver vil bli vektlagt
 • Erfaring med teoretisk/praktisk bruk av relasjonsdatabaser med SQL-språk
 • Erfaring med Windows terminalservere er en fordel
 • Grunnleggende kunnskap om installasjon og konfigurasjon av Windows, og erfaring med datamaskiner i nettverk
 • Erfaring med opplæringsvirksomhet og evne til å veilede, formidle og yte service vil bli vektlagt
 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelor-nivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt søkeren konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både i norsk og engelsk

Den tilsatte må sette seg inn i pasientflyten i klinikkene og ha evne til raskt å sette seg inn i nye systemer.

Personlige egenskaper

 • Det forutsettes at stillingsinnehaver har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Fleksibel og ryddig
 • Serviceinnstilt
 • Må kunne arbeide selvstendig og i team
 • Bør ha interesse for arbeid innen tannhelse

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 496 100 og kr. 605 500, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • stilling i en IA-bedrift
 • god pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester
 • Liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 15.august 2019

Ansettelsesdato: Så snart som mulig

Referansenr.: 2019/8216

Hjemmeside: http://www.odont.uio.no/

Kontaktinformasjon

 • IT-leder Shanthan Navaratnam, tlf. 22 85 21 20/ 97 17 84 40, e-post: [email protected]
 • Overingeniør Olav Andreas Hoemsnes, tlf. 90159630, e-post: [email protected]
 • Personalrådgiver: Anne Grethe Søreng, tlf. 22 84 59 68, e-post: [email protected] (kun ved tekniske spørsmål vedrørende opplasting)

Søk på stillingen