Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Overingeniør - Institutt for oral biologi (EM-lab)

Søknadsfrist: 31.07.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Overingeniør - elektronmikroskop

Det er ledig stilling som overingeniør ved Institutt for oral biologi (IOB), Det odontologiske fakultet. Instituttet har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad og er tilknyttet Det odontologiske fakultet. IOB har i overkant av 60 tilsatte som fordeler seg på vitenskapelige stillinger, teknisk og administrativt personale. For nærmere informasjon, se http://www.odont.uio.no/iob/

Stillingen har sitt daglige arbeidssted på Elektronmikroskopisk laboratorium (EM lab). EM lab har som hovedoppgave å være «core facility» for brukere ved IOB, andre institutter ved Universitetet i Oslo og ansatte ved Rikshospitalet. Den ansatte vil ha hovedansvaret for scanning elektron mikroskopi (SEM) og bør ha god kjennskap til transmission elektron mikroskopi (TEM). Det vil være aktuelt å bli med på videreutvikling i bruken av SEM, TEM og andre EM-teknikker.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av SEM og Øvrige EM-fasiliteter
 • Preparere og ta bilder av SEM og TEM prøver
 • Opplæring av nye brukere
 • Være med å utvikle EM lab videre som «core facility», også med andre teknikker enn SEM
 • Medvirke til å utvikle nye løsninger ved EM lab
 • Være med som drivkraft i utvikling av nye protokoller og rutiner
 • Samarbeide med forskere som bruker EM lab

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Realkompetanse med relevans for de aktuelle arbeidsoppgavene kan kompensere for
 • utdanningskravet. Molekylærbiologisk bakgrunn er en fordel.
 • Praktisk erfaring med flere EM-metoder
 • Erfaring fra arbeid med SEM og TEM
 • Erfaring med metodeutvikling innen EM er en fordel
 • Gode pedagogiske egenskaper
 • Gode språkkunnskaper i engelsk
 • Gode språkkunnskaper i norsk vil være en fordel

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi ønsker en person som:

 • Har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Er engasjert og har god serviceinnstilling
 • Har evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Er pålitelig og ansvarsbevisst

Vi tilbyr

 • Lønn som overingeniør, kode 1087, fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr. 496 100 og kr. 594 400, avhengig av kompetanse evt: og ansiennitet
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode velferdsordninger
 • Stilling i en IA-virksomhet
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning og tidligere stillinger
 • Vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på tre referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Ufullstendige søknader vil ikke bli tatti betraktning.

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har en overtakelsesavtale for alle tilsatte med formål å sikre rettighetene til forskningsresultater m.m.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Søknadsfrist: 31.07.2019

Ansettelse fra: Så snart som mulig

Referansenummer: 2019/7069

Hjemmeside: https://www.odont.uio.no/om/

Kontaktinformasjon

Leder for elektronmikroskopisk laboratorium:

 • Linda Hildegard Bergersen, epost: [email protected], tlf: +47 22840288, mobil: +47 97032049
 • Instituttleder Hans-Christian Åsheim, epost [email protected], Tlf.: +47 22840263, Mobil: +47 45435209

Personalrådgiver: Anne Grethe Søreng, epost [email protected], tlf. +47 22845968 ( kun ved tekniske spørmål i forbindelse med opplasting)

Søk på stillingen