Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Konservator (overingeniør) - to ledige stillinger - Kulturhistorisk museum

Søknadsfrist: 23.05.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo (KHM) er ett av landets største kulturhistoriske museer, og er et forskningsintensivt museum og en universitetsenhet med status på linje med UiOs fakulteter. Det rommer den største arkeologiske-, etnografiske- og numismatiske samlingen i Norge. Museet inkluderer også vikingskipene på Bygdøy, kirkekunstsamling fra middelalderen, klassiske og egyptologiske samlinger fra Middelhavslandene samt et runearkiv.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Kulturhistorisk museum flytter sine arkeologiske samlinger fra Historisk museum til nye eksterne magasiner på Økern. Det er anslagsvis 1,7 millioner gjenstander som skal flyttes, og prosjektet vil gå over flere år. Flytteprosjektet innebærer tilstandsvurdering, fotografering, databaseregistrering, merking, pakking og flytting av samtlige gjenstander.

Prosjektet består av fire delprosjekter.

Det skal nå tilsettes 2 konservatorer (overingeniør SKO 1087) i delprosjekt 2 – metallmateriale fra jernalder. Prosjektet varer til 31.12.2021. Det er ønskelig med snarlig tiltredelse for den ene

stillingen, den andre stillingen etter nærmere avtale høsten 2019. Stillingen utlyses med forbehold om årlige bevilgninger til prosjektet.

Ansvaret for prosjektet ligger hos Arkeologisk seksjon, og prosjektansatte er tilsatt ved denne seksjonen. Arbeidet er organisert som en linje, hvor arkeolog, konservator og fotograf inngår. Arbeidet krever gode samarbeidsevner på tvers av fag. Arbeidssted vil være ved magasinene i Historisk museum, men det kan også bli aktuelt med noe arbeid i de eksterne magasinene.

Arbeidsoppgaver

 • Hente gjenstander i magasin, i samarbeid med arkeolog
 • Lett rengjøring av gjenstander
 • Visuell tilstandsvurdering av gjenstander med oppdatering av gjenstandsbase
 • Pakking av gjenstander, både i standardesker og spesialemballasje for transport
 • Merking av esker
 • Forefallende arbeid knyttet til flytteprosjektet

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingene krever godkjent konserveringsutdanning på bachelornivå, men mastergrad er ønskelig. Relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med revisjonsarbeid og pakking, fortrinnsvis med arkeologisk gjenstandsmateriale
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig

Det er også ønskelig med erfaring i bruk av universitetsmuseenes database (unimus)

Personlige egenskaper

Vi ser etter personer med gode samarbeidsevner, som er strukturert og selvstendig, og med evne og vilje til å skape gode arbeidsmiljøer. Stillingen krever stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør SKO 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 472 300,- og kr 524 200,- , avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • relevante vitnemål og attester, samt liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen