Stilling:

Universitetslektor innen helsefaglige emner i bachelorprogam i vernepleie

Søknadsfrist: 14.01.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet. Fakultetet har rundt 6000 studenter og om lag 600 ansatte, og holder til i Pilestredet i Oslo sentrum og på Kjeller og Sandvika i Akershus.Institutt for atferdsvitenskap har om lag 60 ansatte og 750 studenter tilknyttet instituttets virksomhet.

Instituttet har aktivitet ved alle tre studiesteder - i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

Ved Fakultet for helsevitenskap, Institutt for atferdsvitenskap er det ledig et vikariat i 100 % stilling som universitetslektor. Vikariatet er ledig omgående og har en varighet på tre år.

Institutt for atferdsvitenskap har følgende utdanningsprogram: bachelorprogram i vernepleie og i psykologi, masterprogram i atferdsvitenskap, en rekke etter- videreutdanninger og Ph.d-program i atferdsanalyse.

Det er utstrakt forskningsaktivitet på instituttet og flere forskningsgrupper er etablert. Les mer om dette her.

Fakultet for helsevitenskap har i tillegg til ph.d.-programmet i atferdsanalyse også ett ph.d.-program i helsevitenskap.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • ha emneansvar, undervise og utvikle studentaktive læringsformer ved bachelorutdanningen i vernepleie
 • sensurere eksamensoppgaver
 • veilede og vurdere studenter i praksis
 • undervise og vurdere studenter i praktiske ferdigheter på øvingspost
 • bidra til utvikling av studieprogrammet og instituttets faglige virksomhet
 • drifte og ha ansvar for logistikken i øvingsposten
 • innleie av timelærere i samarbeid med studieleder

Vi søker deg som har

 • helserelevant mastergrad
 • bachelorgrad i sykepleie eller vernepleie
 • relevant praktisk/klinisk erfaring fra helsetjenester på kommunalt og statlig nivå
 • gode kunnskaper i et skandinavisk språk og engelsk, muntlig og skriftlig

Det er en fordel at du har

 • erfaring med undervisning og veiledning
 • dokumentert pedagogisk utdanning
 • kjennskap til programplanen for vernepleierutdanningen
 • nyere klinisk erfaring
 • god kjennskap til digitale læringsverktøy
 • kjennskap til databasen VAR Healthcare
 • innsikt i helselovgivningen

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Vi ønsker deg som

 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • god evne til å inspirere og veilede studenter og kollegaer
 • evne til å jobbe selvstendig og vise fleksibilitet
 • er løsningsorientert, har stor arbeidskapasitet og positivt engasjement
 • har evne til å møte studentene som ansvarlige deltakere i egen læring

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • Norges tredje største og mest urbane universitet
 • et inspirerende utdannings- og forskningsmiljø med muligheter for faglig utvikling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, 1009 universitetslektor. Lønn kroner 449 400-586 500pr.år For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 14.01.2019

Ref: 18/12956

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen