Ledig stilling ved OsloMet

Stipendiat i samfunnsøkonomi, tema boligmarked

Søknadsfrist: 01.05.2019

Stipendiat i samfunnsøkonomi med boligmarkedet som forskningstema

Housing Lab ved OsloMet - Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) har ledig en treårig ph.d.- stilling i samfunnsøkonomi. En forutsetning for ansettelse er opptak på ph.d.-programmet i økonomi ved Handelshøyskolen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

Stipendiaten vil arbeide med en doktorgrad i samfunnsøkonomi. Temaet for doktorgradsarbeidet vil være boligmarkedet. De konkrete problemstillingene for forskningsarbeidet vil avtales ut i fra interesser og i samråd med veiledere. Det foreligger et bredt spekter av muligheter fra rene mikroøkonometriske studier av transaksjons- og budgivningsdata, via makroøkonomiske studier av rente- og gjeldssensitivitet, til geografisk orienterte studier med fokus på urbaniseringsdrivere og tilbudssideresponser.

Arbeidsområde

Stillingen innebærer forskning på boligmarkedet, og stipendiaten vil være en del av Housing Labs satsningsprosjekter. Arbeidet består i å innhente norske boligdata, analysere dem og bringe analysene fram til publiserbare forskningsartikler. Det forventes at arbeidene presenteres på norske og internasjonale work-shops og konferanser.

Som en del av ph.d.-programmet må stipendiaten ta 45 ECT i ph.d.-kurs ved norske eller utenlandske universiteter. Dette vil være både generelle økonomi- og metodekurs, samt kurs for å dekke opp nødvendig spesialkompetanse.

Normert stipendiatperiode er på tre år. Dersom det lages en avtale arbeid i form av undervisning, veiledning av masterstudenter eller arbeid på forskningsprosjekt, kan perioden utvides til inntil 25% /fire års ansettelse.

Vi søker deg som har

 • Fullført 2-årig mastergrad (120 studiepoeng) i samfunnsøkonomi, eller tilsvarende
 • Minimum karakteren B i gjennomsnitt på mastergraden og B på masteroppgaven
 • Du må søke og innvilges opptak ved phd-programmet i økonomi ved Handelshøyskolen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet før oppstart. Opptakssøknad skrives i samråd med Housing Lab.

Vi ønsker at du har

 • God kjennskap til det norske boligmarkedet
 • Erfaring i R, Stata, MatLab, Ox, eller Python
 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig og utmerket framstillingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring fra prosjektledelse

Stipendiaten må være nysgjerrig av natur, ha stor arbeidskapasitet, føle ansvar for framdrift, være tiltrukket av analytiske problemstillinger og kunne jobbe godt i team. Housing Lab drives på glød, med entusiasme og i samarbeid, derfor vil en stipendiat ønskes innplasseres i analyseteam og derigjennom delta i alle faser i forskningsarbeidet. Det betyr at stipendiaten fra første stund vil være med på idemyldringsstadiet gjennom datainnhenting og verktøydiskusjoner og videre til kodekonstruksjon og resultatdiskusjon. Det er i disse fasene egenskaper som nysgjerrighet, ansvarsfullhet og samarbeidsevne kommer til nytte.

Søknad

I vurdering av søkerne vil det bli lagt vekt på innsendt prosjektbeskrivelse, som er en kortfattet (2-4 sider) oversikt over problemstillinger og spørsmål som søkeren kunne tenke seg å jobbe med. En slik prosjektbeskrivelse kan for eksempel inneholde en beskrivelse av forskningsspørsmål, bruk av data, valg av metode og hvorfor problemstillingen er interessant.

For mer utfyllende informasjon om opptakskriterier til ph.d.-programmet, se «Forskriften for graden ph.d. ved NMBU» og «programbeskrivelsen» for det aktuelle ph.d.-programmet.

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

For aktuelle kandidater vil det gjennomføres intervjurunder.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Kvinner oppfordres til å søke.

Vi tilbyr deg

 • spennende jobbmulighet på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • tilgang til faglig videreutvikling i et kreativt fag- og forskningsmiljø
 • en arbeidsplass i utvikling mulighet til å jobbe med unike data for boligmarkedet
 • gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger
 • et engasjerende forskningsmiljø i det helt nystartete forskningssenteret Housing Lab

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017, p.t. kr. 464 800 per år.

Stillingen er innplassert i lønnsramme 20, alternativ 9, som sørger for lønnsutvikling i perioden som stipendiat. Til fratrekk går 2% til Statens pensjonskasse. For svært kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Oppstart vil være 10. august 2019.

Nærmere opplysninger

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Sakkyndig utvalg

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. I søknaden må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål og attester
 • prosjektbeskrivelse/prosjektskisse (maks 4 sider, eks. referanseliste)
 • hovedoppgave/masteroppgave og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg, samt en liste over egne publikasjoner

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt May-Lill Skogli, [email protected]

Søknadsfrist: 1. mai 2019

Ref: 19/04049

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen