Stilling:

Seksjonssjef rektors stab

Søknadsfrist: 28.2.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Rektors stab har saksansvar for en rekke prosjekter som har betydning for universitetets strategi og satsingsområder, profesjonalisering av organisasjonen, styrearbeid og arbeid med myndighetskontakt mot departementer og direktorater. Som seksjonssjef for rektors stab vil du ha som hovedoppgave å samordne alle sentrale aktiviteter og prosesser knyttet til rektors beslutninger, og ledelsen for øvrig og du vil ha et særlig ansvar for kontakten mellom OsloMet og Kunnskapsdepartementet. Du vil også bistå rektor i hans arbeid med oppfølgingen av universitetets strategi, Kunnskapsdepartementets mål for universitetet og nasjonale politiske prosesser for høyere utdanning, forskning og innovasjon. Staben er underlagt rektor, men bidrar også med rådgiving, oppfølging og administrativ støtte til prorektorene og direktørene i hans ledergruppe.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • personalledelse for rektors stab, for tiden 4 personer
 • bistå rektor i koordinering, oppfølging og prioritering av saker initiert av rektor selv, av OsloMet, av eierdepartementet (KD) eller andre eksterne samarbeidspartnere
 • overordnet ansvar for oppfølging, implementering og synliggjøring av rektors beslutninger og bestillinger og samordning av sentrale aktiviteter underlagt universitetsledelsen
 • fordeling, koordinering og kvalitetssikring av de oppgavene som ligger til stab, slik som styresaker, høringer, representasjon, pågående prosjekter og bestillinger på institusjonsnivå og ledermøter. Staben har et særskilt ansvar for kvalitetssikret saksbehandling av alle styresaker og oppfølging av styrets vedtak. Herunder også prosessbistand i oppfølging av styresakene ved behov.
 • spesielt ansvar for informasjon og kommunikasjon mellom rektor og organisasjonen for øvrig, herunder tjenestemannsorganisasjoner, fakulteter og sentre
 • bistå rektor i å lede og samordne rektors ledergruppe (prorektorene, dekanene, senterledere, DI-direktør og ORV-direktør)

Vi søker deg som har

 • mastergrad. Meget relevant erfaring kan erstatte kravet om mastergrad.
 • ledererfaring eller god og relevant erfaring med topplederstøtte i større virksomhet
 • erfaring med saksbehandling og forvaltning i statlig sektor
 • erfaring fra universitets- og høgskolesektoren og gjerne fra departement
 • meget god kjennskap til forsknings- og høyere utdanningspolitikk
 • god muntlig og skriftlig fremføringsevne på norsk og engelsk

Vi ønsker deg som

 • har meget gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og som kan være synlig og opptre på vegne av rektor i møter og sammenhenger som ligger til rektors rolle og ansvar
 • evner å bygge tillit og relasjoner i en stor organisasjon
 • bidrar aktivt til utvikling av dine medarbeidere og kollegaer rundt deg
 • kan strukturere og samordne prosesser med mange aktører og bidragsytere og har god rolleforståelse
 • er organisert og strukturert i arbeidsformen, har høy arbeidskapasitet og stor gjennomføringsevne

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi kan tilby deg

 • en interessant og utfordrende stilling med muligheter for personlig og faglig utvikling
 • et godt og hektisk arbeidsmiljø med stort faglig engasjement
 • en arbeidsplass i utvikling med tydelige ambisjoner
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Rektor Curt Rice, mobil 464 14 635
 • Direktør for organisasjon og virksomhetsstyring Tore Hansen, mobil 951 80 114

Ta gjerne også uformell og uforpliktende kontakt med seniorkonsulent Gisle Roll Ludvigsen mobil +47 934 68 168 eller researchleder Myen Nguyen Michaelsen mobil +47 938 73 737 i Experis Executive.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, seksjonssjef 1211. Lønn kroner 695 500 – 802 600. pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

I samsvar med Offentleglova kan du som søker offentliggjøres på søkerliste selv om du har bedt om at søknaden behandles konfidensielt. Du vil i så fall bli varslet før offentliggjøring.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 28.2.2019

Ref: 19/01002

Logg inn og søk stillingen