Ledig stilling ved OsloMet

Rådgiver til Ungdata (19/07304)

Søknadsfrist: 19.07.2019

Legges inn i rekrutteringssystemet. Det er denne som fremkommer på oslomet.no, NAV og Finn.no når den legges inn som tittel i MyNetwork.

Ungdata er et kvalitetssikret og standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser, som tilbys gratis til alle landets kommuner og fylkeskommuner. NOVA har det faglige og juridiske ansvaret for Ungdata, og har etablert et senter som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen, Ungdatasenteret. Hvert år gjennomføres det mellom 120 og 200 undersøkelser. Siden 2010 har omlag 630 0000 ungdommer deltatt i ungdataundersøkelsene.

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet - storbyuniversitetet består av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Velferdsforskningsinstituttet NOVA, By- og regionforskningsinstituttet NIBR og Forbruksforskningsinstituttet SIFO.

NOVA er ett av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsinstitutt med vekt på forskning om oppvekst, velferd, sosialpolitikk og eldre år.

Til senteret skal vi ansette en rådgiver i fast stilling.

 • Rådgiveren skal ta aktivt del i det daglige arbeidet med å gjennomføre ungdataundersøkelsene: Sette opp og kvalitetssikre undersøkelser, produsere og kvalitetssikre Ungdatas standardiserte resultatrapporter til alle kommuner/fylkeskommuner som gjennomfører Ungdata, ha kontakt med eksterne samarbeidspartnere, og utføre annet nødvendig arbeid i tilknytning til undersøkelsene.
 • Rådgiveren skal ha et særskilt ansvar for Ungdata på sosiale medier og internett.
 • Rådgiveren inngår i Seksjon for ungdomsforskning og vil også ta aktivt del i seksjonens faglige aktiviteter og utviklingen av Ungdatasenterets virksomhet.

Kvalifikasjoner:

 • Mastergrad innen samfunnsfag eller folkehelsevitenskap
 • Kjennskap til kvantitativ metode
 • Beherske relevante IT-verktøy, som SPSS, Excel, PowerPoint og Access
 • Erfaring fra arbeid med innsamling og analyse av surveydata

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kjennskap til ungdomsforskning og Ungdata
 • Gode samarbeidsevner
 • Erfaring med kommunikasjon med eksterne samarbeidspartnere
 • Beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig godt

For mer informasjon om Ungdata: http://www.ungdata.no

For mer informasjon om stillingen, ta kontakt med:

 • Leder for ungdatasekretariatet, Hanne Cecilie Hougen: E-post [email protected], telefonnummer 45 27 78 57.
 • Leder for Ungdatasenteret, Anders Bakken: E-post [email protected], telefonnummer 46 50 20 76.

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1364, 449 300-552 400 (lønnstrinn 50-62) per år.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 19. juli 2019

Ref: 19/07304

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen