Stilling:

Rådgiver - Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO)

Søknadsfrist: 20.02.2019


OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


NAFO får oppdrag fra Utdanningsdirektoratet og samarbeider med universiteter, høgskoler, de øvrige nasjonale sentrene, FUG og Kompetanse Norge. Fokusvirksomhetene innen barnehager, grunnskoler, videregående opplæring og voksenopplæring er sentrale medspillere.

Senteret driver kompetanseoppbygging for arbeid i og ledelse av virksomheter i forhold til opplæring av språklige minoriteter og i utvikling av inkluderende flerkulturelle læringsfellesskap.

Spennende faglig stilling knyttet til prosjektet Fleksibel opplæringVi trenger en rådgiver til vårt team som skal jobbe med kvalitetssikring og gjennomgang av læringsressurser. Du kan lese om flere av NAFOs oppdrag og oppgaver på vår nettside.

Stillingen er midlertidig og knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring, som har en varighet til 1.07.2020. Det vil være mulighet for forlengelse. Vi ønsker tiltredelse 1. april.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Kvalitetssikring av NAFOs læringsressurser
 • Arbeid knyttet til prosjektet Fleksibel opplæring -Gjennomgang og kvalitetssikring -Utvikling av videoer og lydfiler til bruk i den nettbaserte opplæringen

Kvalifikasjoner

Det kreves at du har:

 • høgskole/universitetsutdanning mastergrad i norsk som andrespråk
 • gode digitale ferdigheter
 • dokumentert evne til selvstendig og resultatorientert arbeid
 • god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk

Det er ønskelig at du har:

 • erfaring med og kjennskap til publiseringsverktøy som: WordPress, Moodle, Camtasia
 • erfaring fra arbeid med flerspråklige ressurser
 • erfaring fra arbeid med søkeroptimalisering

Stillingen medfører deltakelse i interne arbeidsgrupper og kontakt med eksterne samarbeidspartnere. Endringsvilje og gode samarbeids- og kommunikasjonsevner vil bli vektlagt. Har du i tillegg stor grad av gjennomføringsevne, vil vi gjerne snakke med deg.

Vi tilbyr deg

 • muligheter for faglig utvikling
 • et kreativt og utviklende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • senterleder Sigrun Aamodt, telefon 67235338
 • seniorrådgiver Marit Lunde, telefon 67235322

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1434 rådgiver, lønnstrinn 50-66, som tilsvarer 442 400 – 586 500 per år.

Universitetet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonene i denne annonsen.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen ”Logg inn og søk stillingen”.

Referansenummer: 19/01368

Søknadsfrist: 20.02.2019

Logg inn og søk stillingen