Ledig stilling ved OsloMet

Professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap med vekt på vitenskapelig kommunikasjon

Søknadsfrist: 09.12.2019

Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag utlyser en fast stilling som professor i bibliotek- og informasjonsvitenskap med vekt på vitenskapelig kommunikasjon. Instituttet er del av det internasjonale iSchools-nettverket, som innebærer at studier og forskning tematisk ligger i møtet mellom mennesker, informasjon/kultur og teknologi.

Profil

OsloMet

OsloMet – storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet leverer kunnskap og yrkesutøvere samfunnet er avhengig av, og er tett på arbeidslivets behov. OsloMet er et urbant og mangfoldig universitet med internasjonalt preg og et attraktivt studie- og arbeidssted med studiesteder midt i Oslo og på Kjeller ved Lillestrøm. Tilstedeværelsen i hovedstadsregionen gir universitetet gode muligheter til å forstå og høste fordelene av byens varierte befolkningssammensetning.


Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning.

Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har i dag ca. 600 studenter og 40 ansatte, og er lokalisert i Pilestredet. Instituttet tilbyr bachelorstudium, masterstudier og ph.d.-studium i bibliotek- og informasjonsvitenskap og bachelorstudium i arkivvitenskap.

Vi er på jakt etter en person som kan styrke instituttets fagmiljø innen vitenskapelig kommunikasjon med kvantitativ metodeutvikling og datahåndtering. Mer spesifikt søker vi etter en person som må ha fordypning i ett eller helst flere av følgende temaer:

 • teori- og metodeutvikling innen bibliometri
 • kvantitative metoder for analyse av vitenskapelig produksjon
 • evaluering av forskning
 • kuratering av forskningsdata

Professoren som ansettes vil inngå i forskningsgruppen Metadatabaserte informasjonssystemer (METAINFO).

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • forsknings- og utviklingsarbeid
 • utvikling av nye emner og undervisningsopplegg i samarbeid med kolleger
 • undervise og veilede studenter på alle nivå med særlig vekt på ph.d.-studenter
 • å være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kolleger i fagmiljøet
 • å ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Kvalifikasjonskrav

Du må ha

 • professorkompetanse innen et relevant fagområde
 • erfaring med forskningsnettverk og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring med faglig ledelse
 • omfattende vitenskapelig produksjon som er relevant for stillingen
 • grunnleggende kompetanse for undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert:
  • kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid
  • bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master/ph.d.-nivå
  • deltagelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap
 • erfaring med anskaffelse av ekstern finansiering
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne på engelsk

Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.

Det kreves god muntlig og skriftlig framstillingsevne på engelsk. Søkere som ikke har tilstrekkelig kunnskaper i skandinavisk må innen tre år etter tiltredelse ha tilegnet seg norskkunnskaper tilsvarende nivå B2.

Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

Vi vil legge vekt på

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene vil bli tillagt stor vekt (lovbestemte permisjoner ikke medregnet)
 • god evne til å motivere og inspirere studenter, ph.d.-stipendiater og kolleger
 • gode samarbeidsevner
 • egenskaper som faglig nytenkning og fleksibilitet

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig komite. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter:

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider

Du må laste opp alle disse dokumentene for at din søknad skal behandles. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Har du dokumenter som ikke kan lastes opp elektronisk, kontakt seniorrådgiver Mette Sandberg på [email protected]

Dersom det ikke melder seg søkere med professorkompetanse, kan det bli aktuelt å ansette midlertidig i stilling som professor, med krav om kvalifisering for fast ansettelse innen tre år.

Vi tilbyr

 • interessante oppgaver ved Norges tredje største og mest urbane universitet
 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskingsmiljø
 • et kreativt og inspirerende fagmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et omfattende tilbud av aktiviteter innen kultur og sport

Stillingen lønnes iht til Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i SKO 1013 Professor, lønnstrinn 75-84, dvs kroner 704 900-906 000 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”.

Søknadsfrist: 09.12.2019

Ref: 19/10558

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen