Stilling:

Professor / dosent i veiledning og relasjonsledelse

Søknadsfrist: 16.12.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) har nærmere 450 ansatte og 7000 studenter, og holder til i Pilestredet og på Kjeller. Vi tilbyr barnehagelærer-, grunnskole-/faglærer- og yrkesfaglærerutdanning, utviklingsstudier og utdanning i tegnspråk og tolking. På masternivå tilbyr vi barnehagepedagogikk, flerkulturell og internasjonal utdanning, IKT-støttet læring, skolerettet utdanningsvitenskap og yrkespedagogikk. Fakultetet har ph.d.-studium i utdanningsvitenskap for lærerutdanning og omfattende etter- og videreutdanning. Vi har en betydelig FoU-aktivitet knyttet til utdanningsområdene våre.

Instituttet utdanner lærere med kompetanse til undervisning på yrkesfaglige studieretninger i den videregående skolen.

Professor/dosent i veiledning og relasjonsledelse

Ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier er det ledig 100 % fast stilling som professor/dosent med ansettelse 01.02.19. Institutt for yrkesfaglærerutdanning utdanner lærere til yrkesfag i videregående skole og vi har et bredt utvalg av etter- og videreutdanningskurs, stor oppdragsvirksomhet og et kompetansesenter for yrkesfag. I tillegg har instituttet en mastergrad i yrkespedagogikk og er tilknyttet doktorgrad i utdanningsvitenskap ved fakultetet.

Les mer om fakultetet og instituttet her.

Ønsker du å lese meir om våre forskergrupper, les her.

Kompetanse i veiledning og relasjonsledelse er sterkt etterspurt som etter- og videreutdanning og vi ønsker nå å utvidet vårt team med 1 til 2 faste stillinger. Vi har studier i karriereveiledning, sosialpedagogisk rådgivning, utdanningsvalg, profesjonsrettet veiledning og veiledning av nyutdannede lærere og praksisveiledere.

Arbeidsoppgaver:

 • å initiere og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid
 • å være en pådriver for å utvikle større forskningsprosjekter og søknader om ekstern finansiering sammen med kollegaer i fagmiljøet
 • å ta initiativ til og videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere
 • å spille en sentral rolle i arbeidet med å videreutvikle fagmiljøet og instituttets utdanninger
 • å undervise og veilede på bachelor-, master- og ph.d.-nivå, og følge opp studenter i praksis
 • å utføre faglig-administrative oppgaver

Lærerutdanningsprofilen og profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid er sentralt ved fakultetet. Derfor er det viktig at den som ansettes, er innstilt på å orientere seg mot profesjonsspesifikke problemstillinger. Instituttet har en gjennomgående yrkesfaglig profil også ved etter- og videreutdanningene, og vi søker deg som kjenner deg igjen i dette.

Kvalifikasjonskrav:

 • professor- eller dosentkompetanse i relevant fagområde (pedagogikk) eller tilsvarende
 • søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode. OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet.
 • utdanning i veiledning, relasjons- eller klasseledelse
 • erfaring fra veiledning i en yrkesfaglig sammenheng
 • god kjennskap til fag- og yrkesopplæring

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det bli lagt vekt på:

 • forsknings- og utviklingsarbeid som er relevant for stillingen. Publikasjoner fra de siste seks årene vil bli vektlagt.
 • erfaring med forskningsnettverk og lede prosjekter med ekstern finansiering
 • erfaring fra undervisning og veiledning på alle nivå (bachelor-, master-, og ph.d.-nivå)
 • pedagogiske evner
 • erfaring med faglig ledelse
 • god digital kompetanse
 • god evne til å kommunisere og samarbeide med studenter og kollegaer
 • personlige egenskaper som kan bidra positivt til arbeidsmiljøet
 • god muntlig og skriftlig framstillingsevne på et skandinavisk språk og engelsk. For søkere som ikke har et av de skandinaviske språkene som morsmål, må både muntlige og skriftlige språkferdigheter dokumenteres. Søkere som ikke behersker et skandinavisk språk ved ansettelse må tilegne seg slik kompetanse innen 2 år.

Generelle kriterier for tilsetting i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

OsloMet gjennomfører prøving av pedagogiske kvalifikasjoner i forbindelse med intervju.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Søknadsprosess:

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknadsbrev
 • CV
 • attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider og en oversikt over disse
 • 3 referanser med kontaktinformasjon

Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert, og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse. Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Før oversendelse av søknadspapirene til sakkyndig utvalg, vil alle søknadene bli gjennomgått ved fakultet og søknader fra ikke-kvalifiserte søkere vil ikke bli oversendt til vurdering.

Vi tilbyr deg:

 • interessante og utfordrende oppgaver i et aktivt og mangfoldig fagmiljø
 • tid til profesjonsnært forsknings- og utviklingsarbeid
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger:

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, som professor i kode 1013 og dosent i kode 1532, fra kr 665 500,- til kr 893 900,- per år. Fra lønnen trekkes 2 % pensjonsinnskudd til SPK.

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst på siden «Logg inn og søk stillingen».

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

Referansenummer: 18/11476

Søknadsfrist: 16.12.2018

Logg inn og søk stillingen