Stilling:

Postdoktor - tilknyttet forskergruppen WATT (Welfare Access Through Technology)

Søknadsfrist0: 4.03.2019

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for samfunnsvitenskap tilbyr utdanninger på alle gradsnivåer, samt årsstudier, videreutdanninger og oppdragsundervisning. Fakultetet har et aktivt forskningsmiljø. Det er om lag 280 tilsatte og rundt 4200 studenter knyttet til fakultetet, som holder til i Pilestredet i Oslo sentrum.

Institutt for sosialfag har rundt 90 medarbeidere og ca. 1250 studenter og er lokalisert sentralt i Oslo. Det representerer det største fagmiljøet i Norge innen det sosialfaglige feltet.

Ved Institutt for sosialfag, er det ledig en toårig postdoktorstilling tilknyttet forskergruppen WATT.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil jobbe særskilt med KOMP, som er et teknologisk kommunikasjonsverktøy spesielt tilrettelagt for eldre mennesker uten teknologikompetanse. Oppgavene vil også være å videreutvikle den tverrfaglige forskningen i WATT, blant annet gjennom søknader for ekstern finansiering, og gjennom samarbeid og nettverksbygging i Europa.

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • doktorgrad med fokus på sosialfaglig helse og omsorgsforskning
 • skolering i teorier relevant for omsorgsteknologi
 • god kompetanse i kvalitativ forskningsmetode
 • god kjennskap til forskning om ensomhet
 • bred kjennskap til samfunnsvitenskapelig teori
 • forskningsbasert kunnskap om psykososiale lidelser
 • kjennskap til offentlig politikk på området
 • god formidlingserfaring
 • gode formidlingsevner, skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Det vil i tillegg bli lagt vekt på forskningserfaring fra relevante fagmiljøer utenfor Norge.

For å være kvalifisert må søkeren ha innlevert sin doktorgradsavhandling til bedømmelse innen søknadstidspunktet. Tiltredelse i stillingen forutsetter avlagt doktorgrad.

Du bør

 • være selvstendig, men ha evne til tverrfaglig samarbeid
 • ha erfaring med å jobbe i et forskningsteam
 • ha evne til å koordinere både faglige og administrative oppgaver

Søkere må levere inn prosjektbeskrivelse. Ved vurdering vil det bli lagt vekt på prosjektets aktualitet og relevans for forskningsområdet til WATT. Skissen kan skrives på et skandinavisk språk eller engelsk. Prosjektbeskrivelsen skal være på maks 10 sider og følgende skal fremgå av beskrivelsen:

 • Problemstillinger, teori og metode
 • Referanse til relevant kunnskap på området
 • Fremdriftsplan

Vi tilbyr deg

 • deltakelse i forskningsgruppe
 • mulighet til faglig utvikling i et spennende fag- og forskningsmiljø
 • et kreativt og inspirerende arbeidsmiljø
 • låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger

Andre opplysninger

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: 1352 Postdoktor kr 524 200-682 200. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Sakkyndig vurdering

Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Når du søker elektronisk på stillingen må du laste ned:

 • prosjektbeskrivelse
 • søknad, CV og kopier av attester og vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider de siste 6 år
 • doktorgradsavhandlingen
 • inntil fem vitenskapelige arbeider, samlet med innholdsfortegnelse

Søknaden din vil ikke bli vurdert dersom ikke disse vedleggene er lastet ned. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og last ned ovenfornevnte vedlegg ved å benytte knappen nederst på siden ”Logg inn og søk stillingen”. Ved behov for teknisk assistanse kontakt: Tore Vogt, 67 23 80 28 eller e-post: [email protected] .

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

 • Forskningsleder Marit Haldar, mobil +47 97740392
 • Studieleder Hilde Anette Aamodt, tlf: + 47 412 23 83

Universitetet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktperson i denne annonsen.

Referansenummer: 19/00682

Søknadsfrist0: 4.03.2019

Logg inn og søk stillingen