Ledig stilling ved OsloMet

Ph.d. stipendiat til prosjektet “Belief, confidence and knowledge - a bridge to evidence- based practice in fall prevention”

Søknadsfrist: 15.08.2019

Fakultet for helsevitenskap, Institutt for fysioterapi har ledig en åremålsstilling som stipendiat tilknyttet forskningsgruppen “Aldring, helse og velferd”. Les mer om forskningsgruppen via lenken.

Stipendiatperioden er på tre år uten undervisningsplikt.

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


Fakultet for helsevitenskap tilbyr høyere utdanning innen helsefag og har også forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdet.

Forskningsområde Det er investert mye ressurser på helsefaglig forskning og et spørsmål som kan stilles er: Hvilke nytte har pasientene eller brukerne av forskningen? Translasjonsforskning, er forskning som handler om å omsette resultatene fra forskning til klinisk relevant kunnskap. Forskningsgruppen «Aldring helse og velferd» ønsker å bidra til å redusere gapet mellom forskning og praksis, derfor er fokuset i det utlyste ph.d.-prosjektet på

 1. “a clinicians’ beliefs about the value of evidence based practice (EBP) and their beliefs/confidence in implementing it in practice”
 2. “clinicians’ implementation activities of importance for actual EBP implementation”
 3. “assess service providers’ attitudes toward adopting EBP”
 4. “production of tailored implementation intervention /s?”

Les mer her.

Ifølge WHO har “knowledge translation” fremkommet som et paradigme for å takle mange av utfordringene og begynne å lukke «know-do»-gapet. En definisjon på “knowledge translation” er “the synthesis, exchange, and application of knowledge by relevant stakeholders to accelerate the benefits of global and local innovation in strengthening health systems and improving people’s health”. Les mer her.

Helseprofesjonene, pasienter, beslutningstakere og publikum ønsker at helsevesenets avgjørelser er basert på best tilgjengelige forskning. Imidlertid hindrer en rekke barrierer, inkludert holdninger, ulikt syn på kunnskap, atferdsmessige, kulturelle og organisatoriske faktorer for å lykkes med implementering av forskning i klinisk praksis. Dette gapet skaper ulike utfordringer for praksis, vitenskap og politikk, og det erfares i Norge og internasjonalt innen fallforebyggende arbeid.

Hovedmålene med det utlyste ph.d.-prosjektet er

 1. ”Map the health professionals’ attitudes measured with the 3 instruments, the EBP Beliefs Scale; the EBP Implementation Scale and the Evidence-based Practice Attitude Scale-36”.
 2. “Examine the association between health professionals sociodemographic characteristics and their sumscore on the 3 instruments the EBP Beliefs Scale, the EBP Implementation Scale and the Evidence-based Practice Attitude Scale-36 as well as the association between the sumscores of these 3 instruments”.
 3. “Access the psychometric properties of the three instrument the EBP Beliefs Scale, the EBP Implementation Scale and the Evidence-based Practice Attitude Scale-36 among different health professional group in Norway”.
 4. “Performing a feasibility study in order to enhance implementation of evidence based knowledge in fall prevention”.

Med dette som bakgrunn utlyser forskningsgruppen «Aldring, helse og velferd» en stipendiatstilling knyttet til prosjektet «Belief, confidence and knowledge - a bridge to evidence- based practice in fall prevention» (forkortet tittel: BELCON-EBP_Fall).

Ta kontakt med Astrid Bergland hvis du ønsker ytterligere informasjon om forskningsprosjektet.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker deg som har

 • mastergrad (120 stp./ECTS) eller tilsvarende formell utdanning innen helsefag.
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på ett skandinavisk språk og engelsk
 • relevant erfaring innen helsearbeid for eldre

Opptak til doktorgradsprogrammet i helsevitenskap er en forutsetning for å tiltre i stillingen. For å få opptak på ph.d.-programmene på Fakultetet for helsevitenskap må søker ha B eller bedre på masteroppgaven/hovedfagsoppgaven og gjennomsnittskarakter tilsvarende B eller bedre på mastergraden. I særskilte tilfeller kan søkere med karakteren C vurderes for opptak. Se informasjon om kriterier her.

Relevant forsknings- og utviklingsarbeid vil bli vektlagt, og det er en fordel om du har erfaring med publisering av akademiske artikler og deltakelse på internasjonale seminarer/konferanser.

Ønskede egenskaper

 • evne til å arbeide selvstendig og målrettet
 • faglig engasjement
 • gode samarbeidsevner

Det er viktig for OsloMet -storbyuniversitetet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

Vi tilbyr

 • mulighet for faglig videreutvikling i et stort og inspirerende fag- og forskningsmiljø
 • deltakelse i en aktiv forskningsgruppe med jevnlige møter/seminarer og et godt eksternt nettverk
 • et godt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1017 stipendiat, kr. 449 400 per år som startlønn første året. Lønn stiger til kr. 480 600 i løpet av perioden.

Nærmere opplysninger For nærmere informasjon om stillingen, kontakt:

Søknad

Vi benytter et elektronisk rekrutteringssystem. Vil du søke på stillingen, registrer din søknad og CV ved å benytte knappen ”Logg inn og søk stillingen”.

Innen søknadsfristen må du laste opp følgende dokumenter:

 • søknad, CV og kopier av vitnemål, karakterutskrift og attester. I søknaden skal det framgå begrunnelse på hvorfor du søker på prosjektet og hva som gjør at du er spesielt egnet for å kunne gjennomføre dette doktorgradsarbeidet
 • eventuelt liste over egne publikasjoner
 • masteroppgave/hovedfagsoppgave (og eventuelle andre vitenskapelige arbeid som du ønsker skal bli vurdert av sakkyndig utvalg)
 • prosjektbeskrivelse (maksimalt 10 sider, Times New roman 12-point font. Litteraturliste skal være på 9-point font). Prosjektbeskrivelsen skal vise at prosjektet vil føre til en doktorgrad i løpet av tre år. Prosjektets relevans og aktualitet til forskningsområdet vil bli vektlagt. Prosjektbeskrivelsen kan være skrevet på et skandinavisk språk eller engelsk basert på forskningsrådets mal – se her

Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Utenlandsk utdanning skal fortrinnsvis være godkjent på forhånd, og bekreftet kopi av godkjenningsbrev bør vedlegges. Vi vil be om at du fremviser originaler ved et eventuelt intervju.

Ufullstendig søknad vil ikke bli vurdert.

Søknadsfrist: 15.08.2019

Ref: 19/04680

OsloMet har implementert Charter & Code og er sertifisert av EU kommisjonen til HR Excellence in Research (HRS4R).

OsloMet deltar i EU nettverket for mobilitet av forskere Euraxess.

Logg inn og søk stillingen