Stilling:

Vi søker en dyktig og inspirerende administrasjonssjef

Frist: 25.09.2018

Norsk Utenrikspolitisk Institutt

Norsk Utenrikspolitisk Institutt [NUPI] er et ledende miljø innen forskning og informasjon om internasjonale politiske og økonomiske spørsmål, og om forhold av særlig interesse for norsk utenrikspolitikk. NUPI har også et særlig formidlingsansvar til offentligheten om internasjonale forhold. Instituttet er et forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet og sysselsetter i overkant av 60 årsverk. Vi holder til midt i Oslo sentrum.

Vi søker en dyktig og inspirerende administrasjonssjef. Administrasjonssjefen har det overordnete ansvar for daglig administrativ drift, økonomi, HR og prosjekthåndtering. Administrasjonssjefen samarbeider tett med direktøren og NUPIs øvrige ledelse i den strategiske utviklingen av NUPI.

Arbeidsoppgaver

 • Lede og videreutvikle NUPIs administrasjon og bidra til å styrke NUPI som forskningsinstitutt.
 • Ha ansvar for personalforvaltning, herunder karriereutvikling og lønns- og personalpolitikk
 • Videreutvikle og kvalitetssikre administrative systemer og støttefunksjoner, herunder sikkerhetsrutiner
 • Ivareta formelle og økonomiske aspekter ved prosjektorganisering, også internasjonale.
 • Ha ansvar for økonomistyring, budsjett og regnskap samt strategi og planarbeid
 • Tilrettelegge for og følge opp NUPIs styrende organer

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning
 • Relevant ledererfaring og gode lederegenskaper
 • God innsikt i HR-feltet
 • Gode engelskkunnskaper
 • Interesse for forskning, utvikling og innovasjon.
 • Evne til å jobbe nært med forskerstaben i utvikling og gjennomføring av forskningsprosjekter.

Vi legger vekt på

 • Personlig egnethet med vekt på gode samarbeidsevner, beslutningsdyktighet og evne til å motivere selvstendige og kvalifiserte medarbeidere
 • Evne til å håndtere og finne gode løsninger på løpende saker, uten å tape det større bildet av syne
 • Evne til strategisk planlegging i kombinasjon med stor gjennomføringsevne
 • Erfaring fra liknende arbeid, gjerne innen forskning og utvikling i prosjektbaserte organisasjoner.
 • Erfaring både fra privat virksomhet og offentlig forvaltning er en fordel.

Vi tilbyr

 • Utfordrende lederoppgaver i et spennende arbeidsmiljø
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Stillingen er plassert i stillingskode 1058 (administrasjonssjef) og lønnes etter Statens lønnsregulativ kr. 695 500 – 802 600) avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. Fra lønnen trekkes det 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrer­bakgrunn. Arbeidsforholdene vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad med CV sendes elektronisk innen 25. september 2018. Vennligst send din søknad ved å klikke «Søk på stillingen» på denne siden.

Søk på stillingen