Stilling:

Spennende koordinatorstilling i Studie- og FoU-seksjonen

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.


NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no

Er du opptatt av kvalitet i utdanningen?

Har du ønske om å bli vår nye kollega?

I denne stillingen vil du være ansvarlig for drift og utvikling av NMHs kvalitetssikringssystem for utdanning og inngå i utviklingsteamet ved høgskolens studie- og FoU-seksjon. Du vil jobbe tett opp mot fagmiljøene, studentene og eksterne aktører som NOKUT. En sentral del av arbeidet er å drive prosesser med flere involverte og følge opp resultater. Du kan også bli tillagt andre oppgaver som tilhører studieseksjonen.

Kvalifikasjoner

  • Du har utdanning innen samfunnsfag, pedagogikk, humaniora eller musikk, fortrinnsvis på masternivå.
  • Du har erfaring med å utvikle undersøkelser, analysere data og formidle resultater til ulike målgrupper
  • Det er en fordel om du har god kjennskap til høyere utdanning generelt, og god kjennskap til musikk og musikkutdanning spesielt.

Personlige egenskaper

  • Analytisk, strukturert og selvstendig
  • God på å se mulige løsninger og sammenhenger
  • Nøyaktig og service-innstilt
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som rådgiver, stillingskode 1434, lønnstrinn 52-62 (f.t. kr 451 300 – 537 700 pr. år). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen,tlf. 98 90 10 25

Aktuelle søkere til stillingen vil bli innkalt til intervju.

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Søk på stillingen