Stilling:

Prosjektleder - digitalisering av utdanning

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning.


NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no

NMH søker initiativrik og positiv prosjektleder.

Stillingen inngår i utviklingsteamet ved høgskolens studie- og FoU-seksjon og er et 3-årig engasjement som prosjektleder.

Til å lede høgskolens strategiske arbeid med digitalisering av utdanning, ser Norges musikkhøgskole etter en initiativrik og positiv prosjektleder med svært god digital og pedagogisk forståelse. Prosjektleder vil være ansvarlig for å utvikle handlingsplan for digitaliseringen og initiere og følge opp prosjekter som bidrar til å realisere NMHs strategi for bruk av digital teknologi i læring og undervisning. Du vil også ha ansvaret for å utvikle og implementere tiltak som hever ansattes digitale undervisningskompetanse og tilrettelegge for god bruk av læringsplattformen Canvas. Du vil arbeide tett med både faglig- og administrativt ansatte. Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver vil også kunne inngå i stillingen.

Kvalifikasjoner

  • Du har høyere utdanning innen pedagogikk, fortrinnsvis på masternivå, gjerne med teknologistøttet læring i fagkretsen. Annen relevant utdanning vil også bli vurdert
  • Du har erfaring som prosjektleder
  • Du har erfaring fra digitalt arbeid i utdanningssektoren
  • Det er en fordel med erfaring fra universitets- og høgskolesektoren
  • Hvis du har musikkfaglig bakgrunn vil det telle positivt

Personlige egenskaper

  • Du har svært god digital forståelse, og er vant til å jobbe strukturert og selvstendig.
  • Du er initiativrik og god til å se muligheter og sammenhenger
  • Du kommuniserer godt og har gode samarbeidsevner
  • Du har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Generelt

Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Stillingen lønnes etter statens regulativ som prosjektleder, stillingskode 1113, lønnstrinn 52-68 (f.t. kr 451 300 – 607 700 pr. år). For særlig godt kvalifisert søker kan høyere avlønning vurderes.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

For ytterligere informasjon om stillingen, ta kontakt med vår rekrutteringsrådgiver hos Hodejegerne AS, Åsta Braathen,tlf. 98 90 10 25.

Søknadsfrist: 17. oktober 2018

Søk på stillingen