Stilling:

Førstekonsulent innen personal og administrasjon – ref.nr. 18/03803

Søknadsfrist 6. august 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

Ved NMBU Veterinærhøgskolen er det ledig et vikariat som førstekonsulent innen personal og administrasjon med ett års varighet og mulighet for forlengelse.

Veterinærhøgskolen er landets eneste utdanningsinstitusjon for veterinærer og gir kompetanse innen to fagfelt: veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin.

På Veterinærhøgskolen utdanner vi veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og

relaterte biomedisinske fagområder. Vi driver også Universitetsdyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar imot pasienter fra hele landet.

Fakultetsadministrasjonen gir administrativ støtte til veterinærhøgskolens fire institutter. Denne stillingen er tilknyttet Veterinærhøgskolens administrasjon, enhet for personal og Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi.

Veterinærhøgskolen er lokalisert på Adamstua i Oslo, men vil i 2020 flytte til nye bygg på NMBUs campus på Ås i Akershus.

Arbeidsoppgaver

Stillingens hovedoppgaver og ansvarsområde omfatter administrative arbeidsoppgaver innenfor område personaladministrasjon og instituttforkontorfunksjons, herunder:

 • Personaladministrasjon:
  • Rekruttering og bemanning
  • Veiledning og oppfølging av ansatte ift. ferie, permisjoner og administrative systemer
  • Lederstøtte
  • Noe variabel lønn
 • Administrasjon:
  • Bestillinger og innkjøp
  • Ta imot telefoner, pakker og andre henvendelser
  • Arkivering
  • Behandling av reiseregninger og utlegg
  • Utforme brev og avtaler

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Relevant bachelorgrad eller tilsvarende
 • Noe erfaring fra administrativt arbeid

Det er ønskelig med:

 • Noe kjennskap eller interesse for Veterinærhøgskolens fagområder
 • God fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

 • Evne til raskt å sette seg inn i ny informasjon
 • Evne til å håndtere flere ting samtidig

Det er ønskelig med:

 • Serviceinnstilt med gode kommunikasjonsevner
 • Evne til å jobbe i team og på egenhånd
 • Effektiv og etterrettelig
 • Strukturert og løsningsorientert

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Lønnsvilkår

Stillingen innplasseres i stillingskode 1408 førstekonsulent, lønnsramme 21 ltr. 40 -55 (NOK 380.700-480.200)

Nærmere opplysning

Nærmere opplysninger ved teamleder personal Naomi Krantz, tlf: +47 40338996, epost: [email protected]

Sende søknad

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 06.08.2018.

Attester/vitnemål

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen