Stilling:

Forskningstekniker - Ref.nr. 18/03584

Søknadsfrist 15. august 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet er et lite og robust universitet med høye ambisjoner.

Globale utfordringer, innen klima, energiforsyning, miljø, helse, trygg og sikker mat, innen teknologi og fornybare løsninger, bruk og vern av arealer og naturressurser, og utvikling av bioøkonomi, krever økt og endret forskningsinnsats. Samfunnet, næringsvirksomhet og forvaltning har stadig behov for oppdatert ekspertise. NMBUs kompetanse spenner over hele fagområdet og er derfor godt rustet til å ta sitt samfunnsansvar både innen fremragende forskning og undervisning.

NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i 7 fakulteter. Frem til nye bygg står klare på campus Ås i 2020, vil et av fakultetene, NMBU Veterinærhøgskolen, ha sitt virke på campus Adamstuen.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Ved Institutt for Basalfag og akvamedisin, Seksjon for akvamedisin og ernæring er det ledig en midlertidig stilling som forskningstekniker i ett år med mulighet for forlengelse. Stillingen er knyttet til eksternt finansierte prosjekter.

Stillingen er i dag lagt til faggruppe akvamedisin ved seksjon for akvamedisin og ernæring. Hovedfokus for forskningsgruppen er virus- og lakselusinfeksjoner hos atlantisk laks. Gruppen er sammensatt av forskere (6) og PhD studenter (6). I tillegg 3 teknisk personale, 1 førsteamanuensis og 1 professor. Totalt er det 15 personer i gruppen. Arbeidssted er Adamstuen i Oslo. Arbeidsoppgaver for andre forskergrupper kan bli aktuelt.

Arbeidsoppgaver

• Bistå med bestilling av reagenser til laboratoriet

• Forestå mottak og fordeling av bestilte varer

• Sørge for etterfylling av forbruksmateriell på laboratoriet

• Bistå med prøveuttak ved gjennomføring av forsøk, herunder tillaging av materiell for uttak, praktisk bidra ved prøveuttak, lagring av prøver og fordeling til ulike lagringsrom/-enheter

• Forsendelse og mottak av prøver til/fra samarbeidspartnere, herunder forstå lagring og merking

• Ettersyn av fellesområder til forskningsgruppen (spiserom/fellesrom)

• Transport av materiell og personer i forbindelse med prøvetaking

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Det kreves:

• Gjennomført videregående utdanning

• Dokumentert erfaring med den type arbeid som er beskrevet ovenfor

• Erfaring fra jobbing i forskningsmiljøer

• Engelskkunnskaper

• Det stilles krav om kunnskap om erfaring fra prøveuttak og preparering av prøver fra gjennomføring av forsøk hos fisk (laks)

• Erfaring fra preparering og snitting av vevprøver

• Sertifikat for bil

Det er ønskelig med:

• Erfaring fra jobb i internasjonalt forskningsmiljø

• Erfaring fra jobb med sammensatte, varierende og skiftende arbeidsoppgaver

Personlige egenskaper/egnethet

Det kreves:

• Evne til samarbeid og dokumentert erfaring fra jobbing

• Fleksibilitet

• Serviceinnstilling

Det er ønskelig med:

• Evne til å forholde seg til mange personer

NMBU tilbyr:

• Et godt og stimulerende arbeidsmiljø

• Utfordrende arbeidsoppgaver

• Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

• Ulike velferdsordninger

Lønnsvilkår:

Stillingen innplasseres i stillingskode 1511 forskningstekniker, lønnsramme 9 (ltr. 23-47) (NOK 310 900 – 421 700), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysning Nærmere opplysninger om stillingen hos Professor Øystein Evensen, forskningsgruppeleder, tlf: 47400119 (e-post: [email protected])

Sende søknad:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15. august 2018

Attester/vitnemål Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens Pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søk stillingen