Stilling:

Førsteamanuensis / professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning

Søknadsfrist 31.10.2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) har om lag 200 ansatte. Våre medarbeidere forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Fakultetet har ca. 600 studenter og 90 doktorgradsstudenter (ph.d.). Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt- og internasjonalt, og fakultetet preges av en svært vital forskningskultur. Les mer om MINA her.

Har du forskningsprofil som omfatter økologi og forvaltning av store rovdyr?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/professor innen rovdyrøkologi og naturforvaltning.

Vi ønsker å ansette en person med solid bakgrunn i norsk (eventuelt skandinavisk) naturforvaltning med et spesielt fokus på rovdyrforvaltning. Personen vi ser etter har en forskningsprofil som omfatter økologi og forvaltning av store rovdyr.

Motivasjon for både undervisning og forskning skal formuleres i søknaden.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

Basert på den ønskede ekspertise diskutert over, vil personen ha følgende arbeidsoppgaver:

- Være ansvarlig for og undervise på emner i naturforvaltning og økologi

- Initiere, skaffe forskningsprosjekter og gjennomføre forskning på store rovdyr og forvaltning av disse

- Publisere vitenskapelige artikler og formidle til allmenheten

- Veilede MSc og ph.d. studenter

- Delta i utvikling av BSc og MSc programmer

- Delta i administrative oppgaver

- Stillingsbetenkning

Vi søker deg som har:

 • En ph.d. innen økologi eller naturforvaltning og en akademisk bakgrunn som samsvarer med det som er nevnt under arbeidsoppgaver. Motivasjon for både undervisning og forskning skal formuleres i søknaden.

Søkerne vil bli evaluert i henhold til følgende kriterier:

 • Erfaring med forskning på store rovdyr og deres forvaltning i Skandinavia
 • Pedagogiske og administrative egenskaper
 • Erfaring med undervisning, veiledning og formidling
 • Evne til å initiere, skaffe midler og gjennomføre forskningsprosjekter
 • Kvalitet, relevans og antall vitenskapelige publikasjoner
 • Søkerens mål med hans/hennes fremtidig forskning og undervisning på MINA
 • Muntlig og skriftlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • Kunnskaper i kvantitative analyser av økologiske data
 • Erfaring med å samarbeide med naturforvaltningsmyndigheter i stat, fylke eller kommune, samt øvrig offentlig, privat eller frivillig sektor.

Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

Du må også ha:

 • Høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å etablere kontakter og utvikle nettverk
 • Evne til å skape en hyggelig og produktiv atmosfære for studenter og kollegaer
 • Evne til å profilere eget arbeid og egen institusjon i media

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 57-77) (NOK 496.600 - 731.000) eller 1013 Professor, (ltr. 72 - 80) (NOK 657.900 – 802.200), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved Dekan Sjur Baardsen, tlf: +47 67231740, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.10.2018

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 18/04968 til NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Postboks 5003, NO-1432 Ås - innen 31.10.2018.

Søk stillingen