Stilling:

Prosjektkoordinator med forskerkompetanse for prosjektet Psykt tabu

Søknadsfrist: 3. august 2018

Mental Helse Ungdom

Mental Helse Ungdom er en interesseorganisasjon som jobber for økt åpenhet om psykisk helse, forebygging av psykiske problemer og et bedre psykisk helsetilbud. Vi legger vekt på å formidle brukernes og de pårørendes erfaringer og kunnskap om psykisk helse til myndigheter, fagmiljøer, organisasjoner og enkeltpersoner.

Mental Helse Ungdom har vokst fra 4 til 13 ansatte, og fra et kontor på 40 kvm til 280 kvm på ett år. Med en slik vekst har vi behov for en initiativrik prosjektkoordinator som trives med å ha flere baller i luften samtidig. Det viktigste for oss er at jobben blir gjort på en god måte, ikke når eller hvor, derfor nyter våre ansatte stor fleksibilitet og frihet under ansvar. Vi holder til i sentrale, lyse og moderne kontorer i Dronningens gate 17, tre minutters gange fra Oslo S.

Om stillingen:

Prosjektet er finansiert av Extrastiftelsen. Prosjektet skal kvalitativt kartlegge den psykiske helsen til barn og unge med innvandrerbakgrunn, og søker dermed å øke kunnskapen rundt minoriteter og psykisk helse.

Sekundært skal kartleggingen bidra til å forstå årsakene til at unge med innvandrerbakgrunn sjeldnere mottar psykiatrisk hjelp fra spesialisthelsetjenesten. Mental Helse Ungdom tror at denne kunnskapen på sikt vil kunne bidra til bedre tjenester for målgruppen, samt en etterlengtet kultursensitivitet i tjenestene.

Kartleggingen skal resultere i en rapport som danner et kunnskapsgrunnlag om hvordan unge med innvandrerbakgrunn opplever sin psykiske helse, og hvilke positive og negative helsedeterminanter som påvirker deres hverdag. Den vil også gjenspeile ungdommenes syn på helsetjenesten, og hvilke faktorer som eventuelt hindrer ungdommene i å oppsøke psykiatrisk helsehjelp. Det er ønskelig å undersøke kulturelle perspektiver rundt fenomenet psykisk helse og deres eventuelle samspill med syn på spesialisthelsetjenesten, negative helsedeterminanter, et flerkulturelt samfunn og personlig psykisk helse.

Vi søker derfor en initiativrik og selvstendig prosjektkoordinator med forskerkompetanse i en 50% prosjektstilling fra 1. september 2018 til august 2019. Det er ønskelig med tiltredelse snarest mulig etter oppstart.

Arbeidsoppgaver:

· Planlegging og gjennomføring av prosjektet Psykt tabu, herunder kontakt og dialog med samarbeidende parter, faggruppe og referansegruppe og tilrettelegge for god brukermedvirkning.

· Gjennomføre kartlegging av psykiske helseproblemer blant unge med innvandrerbakgrunn og foreta dokumentgjennomgang av allerede foreliggende kunnskap.

· Gjennomføre dybdeintervjuer med målgruppen og produsere en rapport.

· Produsere en fagfellevurdert forskningsartikkel basert på funn fra kartleggingen.

· Arrangere en dagskonferanse i forbindelse med lansering av rapport.

· Sikre at kartleggingen når frem til tjenesteutøvere.

· Jobbe for at minoriteter i minoriteten også er representer i forskning og dialog rundt prosjektet, som eksempelvis etniske minoriteter, seksuelle minoriteter/andre identitetskategorier.

· Produsere sluttrapport på prosjektet til Extrastiftelsen.

· Andre administrative oppgaver kan bli tillagt.

Vi søker deg som:

· Har god og relevant forskerkompetanse.

· Har god minoritetskompetanse og gjerne har jobbet med dette tidligere.

· Har god kompetanse på psykisk helse, ungdom og unge voksne i et minoritetsperspektiv.

· Har god kompetanse på prosjektarbeid.

· Har god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne.

· Har kjennskap til feltet brukermedvirkning.

· Evner å jobbe godt selvstendig og rapportere godt til nærmeste leder.

· Har relevant høyere utdanning.

For deg er:

· Psykisk helse blant ungdom og unge voksne viktig og du blir motivert av å hjelpe andre.

· Organisasjonsarbeid i et ungt og faglig sterkt miljø givende.

· Deltakelse i organisasjonens prosjektutvikling spennende og en arena hvor du kan dele din kompetanse.

Praktisk informasjon:

· Stillingen er deltid med stillingsprosent på 50%.

· Stillingen er midlertidig frem til august 2019.

· Det må påregnes en del reising og noe kvelds/helgearbeid i stillingen.

· Arbeidssted vil være Dronningens gate 17.

· Frist for å sende inn søknad er 3.august 2018. Søknad og CV sendes til [email protected] og merkes med «Søknad Psykt tabu».

Hva vi tilbyr:

· Lønn etter avtale, pensjonsordning i DNB og fleksibel arbeidstidsordning.

· Arbeidssted i lyse, moderne lokaler tre minutters gange fra Oslo S.

· Et ungt, mangfoldig og faglig kompetent miljø.

Ved spørsmål om stillingen kan henvendelser rettes til

· prosjektutvikler Ranveig Stava på [email protected] eller mobil 459 02 059

· kommunikasjonssjef Adrian Lorentsson [email protected] eller mobil 924 83 069

Mental Helse Ungdom ønsker en mangfoldig arbeidsplass, og mennesker med minoritetsbakgrunn og/eller LHBTIQ-kompetanse oppfordres til å søke.

Web: www.mentalhelseungdom.no