Stilling:

Ingeniør – måling av luftkvalitet

Søknadsfrist: 17.08.2018

Norsk institutt for luftforskning

NILU – Norsk institutt for luftforskning skal gjennom forskning øke forståelsen for prosesser og effekter knyttet til atmosfærens sammensetning, klimaendringer, luftkvalitet og miljøgifter. NILU har en sterk posisjon nasjonalt og internasjonalt, og er innenfor utvalgte fagfelt blant de ledende fagmiljøer i verden. NILU har 175 ansatte fra 22 nasjoner (2015).

Har du lyst til å jobbe med måling av luftkvalitet og klimagasser? NILU har en ledig stilling som ingeniør i avdeling for måle- og instrumentteknologi (MIT).

Avdelingen disponerer topp moderne instrumenter for måling og kalibrering og et eget instrumentlaboratorium. Som ingeniør på MIT vil du, i samarbeid med 18 dyktige kollegaer, få ansvar for drift og vedlikehold av instrumenter og feltstasjoner for måling av luftkvalitet og klimaparametere. Forståelse av måleprinsippene er viktig og vi søker derfor etter en positiv og engasjert ingeniør, primært med kjemi- eller fysikkbakgrunn, men meteorologibakgrunn er også interessant.

Arbeidsoppgaver:

 • Klargjøre, installere og starte måleinstrumenter
 • Drifte og vedlikeholde målestasjoner i Norge og utlandet
 • Kvalitetskontrollere måledata
 • Service, feilfinning, reparasjon og kalibrering av måleinstrumenter
 • Delta i kvalitetsarbeidet i avdelingen
 • Rapportere status for målestasjoner og instrumenter til overordnet

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring fra drift av måleinstrumenter og feltstasjoner, gjerne for luftkvalitet
 • Erfaring fra kontroll av måledata og kvalitetssystemer
 • Praktisk anlagt
 • Evne til å håndtere vekslende arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Datakunnskaper innen MS Office og systemer for innsamling og bearbeiding av måledata
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Selvstendig, med ønske om og evne til kontinuerlig å tilegne seg ny kunnskap
 • Engasjert, positiv og initiativrik med evne til nytenking

Utdanning:

 • Bachelor/master eller tilsvarende innen kjemi, fysikk, måleteknikk eller meteorologi

Det kan påregnes noe reising til målestasjoner både i inn- og utland. I sammenheng med reising i Norge må søkeren disponere egen bil.

NILUs styrke er høy kompetanse, et godt kollegialt miljø, interessante faglige utfordringer og fokus på utvikling. Vi er opptatt av kreativitet, kunnskapsdeling og trivsel.

Instituttet har fleksitidsordning, medlemskap i Statens pensjonskasse og fri gruppe- og ulykkesforsikring. Vi holder til i trivelige lokaler på Kjeller og har for øvrig omfattende samarbeid med nasjonale og internasjonale FoU-miljøer. Besøk gjerne våre websider på www.nilu.no for mer informasjon om vår virksomhet.

Spørsmål om stillingen kan rettes til avdelingsdirektør Kjersti Tørnkvist, tlf: 95 17 94 84.

Søknad sendes via vår søkerportal på www.finn.no (Finn-kode: 124138333) snarest og senest innen 17.08.2018.

Søknad, CV, attester og vitnemål bes vedlagt som en samlet PDF-fil.

NILU benytter bakgrunnssjekk i sin rekrutteringsprosess.

Søk på stillingen