Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Lab-ingeniør ved forskningsgruppen ROBIN

Søknadsfrist 20.11.2018

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for informatikk (IFI) er ett av ni institutter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. IFI er Norges største universitetsinstitutt for generell utdanning og forskning i databehandling og beslektede emner. Instituttet har nær 950 bachelor-studenter, nær 450 masterstudenter og over 180 phd-studenter. Instituttet har nær 250 ansatte. Av disse er om lag 200 i fulle stillinger. Den fast tilsatte vitenskapelig staben teller 60 fulle stillinger, de aller fleste i professorater og førsteamanuensis-stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Stillingen inngår i forskningsgruppen Robotikk og Intelligente Systemer (ROBIN) ved Institutt for informatikk (IFI), som hører inn under Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Arbeidet omfatter spesielt drift og utvikling av laboratorievirksomhet for å understøtte forskningsgruppens aktiviteter innen forskning og undervisning. Ingeniørstillingen er forøvrig nært tilknyttet instituttets sentrale drift og er underlagt kontorsjefen ved IFI.

Forskningsgruppen driver forskning og utdanning på et ledende akademisk nivå. ROBIN har en omfattende laboratoriumsaktivitet med 3D-printere, CNC-maskiner, maskinvare og programvare utvikling. Drift av IT-tjenestene baserer seg dels på tjenester fra Universitetets sentrale IT- avdeling, og dels på egenutviklede og/eller egendriftede løsninger der det er nødvendig.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utvikling og ivaretakelse av forskningsgruppens og instituttets driftsopplegg og tjenester i et IT-miljø.
 • Bidra med teknisk kompetanse og løsninger i tett samarbeid med forskningsgruppens forskere og undervisere i deres virke.
 • Drift av TCP/IP-nett med tilhørende tjenester.
 • Innkjøp av utstyr til undervisning og forskning.
 • Bidra til rutiner innen helse, miljø og sikkerhetsarbeidet (HMS) ved instituttets labvirksomhet.

Stillingsinnehaver kan også pålegges andre oppgaver ved instituttet/fakultetet dersom hensynet til virksomheten tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse innen IT fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Erfaring med Linux/Unix. Fordel med kunnskap også om Windows og/eller MacOS.
 • God kjennskap til systemadministrasjon og automatiserte rutiner.
 • Programmeringserfaring og –kompetanse.
 • Erfaring innen CAD-modellering.
 • God kjennskap til prototyping med 3D-printere.
 • Erfaring med forskjellige teknikker innen prototyping er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk og engelsk.

Realkompetanse med relevans for arbeidsoppgavene kan kompensere for det akademiske utdanningskravet. Ingeniøren jobber tett mot instituttets studenter og ansatte, og kjennskap til instituttets faggrupper og viktigste forskningsområder vil således være en fordel. Det samarbeides videre på tvers i IT-organisasjonen ved UiO, og kjennskap til UiOs organisasjon og sentrale IT-løsninger vil også kunne vektlegges.

Vi tilbyr

 • lønn som overingeniør kode 1087 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 505 800 og kr 586 500, avhengig av evt: ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

For tekniske spørsmål ta kontakt med HR rådgiver Elin Thoresen, tlf. 22857196, epost [email protected]

Søk på stillingen