Stilling:

Høyskolelektor/ førstelektor innen fagområdene innkjøp, logistikk og verdikjedeledelse

Søknadsfrist 01.09.2018

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen dekker studier innenfor ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, forebyggende helsefag, kreativitet og innovasjon.

Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania er i kraftig vekst, og søker nye medarbeidere som passer inn i vårt allsidige, produktive og hyggelige fagmiljø.

Instituttet er blant annet ansvarlig for et bachelorgradsstudium i HR og personalledelse i Oslo og Bergen. Dette er for tiden Høyskolen Kristianias største studium. Høsten 2017 startet vi opp et nytt bachelorgradsstudium i innkjøpsledelse. Bachelorstudiet er i et prøveprosjekt med alternative undervisningsformer som innebærer færre forelesninger og mer case-basert og problembasert undervisning. Vi søker nå etter en erfaren høyskolelektor/førstelektor som har jobbet med logistikk, verdikjedeledelse, innkjøpsstrategier, leverandørrelasjoner og andre relevante områder for innkjøpsledelse, og som er kjent med forskningen på fagfeltet.

Den som ansettes må ha evnen og viljen til å være med på å bygge opp et godt bachelorstudium med relevant faglig innhold, gode undervisningsformer og vise høyt engasjement for studentene. En viktig del av arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid. Noe av undervisningen vil rette seg mot bedrifter og i program for etter- og videreutdanning (EVU).

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentasjon fra kommisjonsvurdert opprykkssøknad ved et annet universitet eller høyskole.

Den som ansettes må kunne ha evne til å eksponere seg selv og faget sitt i forskningsmiljøer, auditorier, medier, og som foredragsholder i næringslivet.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at de som ansettes snakker norsk flytende, men den som tilsettes må også være forberedt på å kunne undervise på engelsk.

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Søknadsfrist er 1. september 2018.

Søkere legger ved CV, kopier av vitnemål, liste over faglige publikasjoner og opplysninger om relevant faglig og pedagogisk utdanning og praksis.

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

  • Leder for institutt for ledelse og organisasjon Helene Sætersdal ([email protected]), tlf: 98289231

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Nettside: www.kristiania.no

Søk på stillingen