Stilling:

Førstelektor / høyskolelektor innenfor HR og ledelse

Søknadsfrist: 01.09.2018

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania er en utdanningsstiftelse med studiesteder i Oslo, Bergen, Trondheim og på nett. Stiftelsen Høyskolen Kristiania eier Westerdals Oslo ACT, og sammen har vi 10 000 studenter, 460 ansatte og et spennende utdanningstilbud. Vi er en akkreditert høyskole med solid økonomi der alt overskudd går tilbake til høyskolen og blir investert til det beste for studentene. Høyskolen dekker studier innenfor ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, forebyggende helsefag, kreativitet og innovasjon.

Institutt for ledelse og organisasjon ved Høyskolen Kristiania er i kraftig vekst, og søker nye medarbeidere som ønsker å være med på å bygge instituttet opp, og som passer inn i vårt allsidige, produktive og hyggelige fagmiljø.

Institutt for ledelse og organisasjon har cirka 30 ansatte og tilbyr landets største bachelor i HR og personalledelse i Oslo og Bergen med totalt 800 studenter. I tillegg har vi et mastergradsstudium i ledelse. Instituttet planlegger også et nytt mastergradsstudium i HR og trenger nå å styrke fagstaben.

Vi søker etter en person som har praktisk erfaring fra HR-relaterte jobber og som er en dyktig underviser. Vedkommende bør ha kjennskap til akademia og ha oversikt over relevant forskning innenfor faget. Den som søker bør ha stor arbeidskapasitet, ønske å formidle og engasjere unge kunnskapssøkende studenter, trives med sensur og veiledning, og like å jobbe i et miljø i stadig utvikling.

En viktig del av arbeidsoppgavene vil være undervisning, veiledning og eksamensarbeid i tillegg til forskning. Noe av undervisningen vil rette seg mot bedrifter og i program for etter- og videreutdanning (EVU).

For tilsetting som førstelektor kreves dokumentasjon fra kommisjonsvurdert opprykkssøknad ved et annet universitet eller høyskole.

Den som ansettes må ha evne til å eksponere seg selv og faget sitt i forskningsmiljøer, auditorier, medier, og som foredragsholder i næringslivet.

Undervisningen på Høyskolen Kristiania forutsetter at de som ansettes snakker norsk flytende, men den som tilsettes må også være forberedt på å kunne undervise på engelsk.

Høyskolen Kristiania har konkurransedyktige betingelser i universitets- og høyskolesektoren.

Søknadsfrist er 1. september 2018.

Søkere bes legge ved CV, kopier av vitnemål, liste over faglige publikasjoner og opplysninger om relevant faglig og pedagogisk utdanning og praksis.

For mer informasjon om stillingen, vennligst ta kontakt med:

  • Leder for institutt for ledelse og organisasjon Helene Sætersdal ([email protected]), tlf: 98289231

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Nettside: www.kristiania.no

Søk på stillingen