Stilling:

HR - medarbeider

Søknadsfrist: 2. oktober 2018

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Driftig HR-medarbeider søkes!

HR-enheten på FFI planlegger og tilrettelegger for strategisk og operativt HR-arbeid som støtter instituttets personalforvaltning og -utvikling. Vi driver veiledning og rådgivning til ledere og medarbeidere i personaljuridiske, personaladministrative og mellommenneskelige spørsmål.

Nå søker vi en medarbeider i et ettårig engasjement, med mulighet for forlengelse.

Arbeidsoppgavene er daglig drift av HR-relaterte oppgaver, blant annet:

  • Personaladministrativ veiledning og saksbehandling av ledere og ansatte i ulike spørsmål bl.a. innen fravær, sykemeldinger, avslutting av arbeidsforhold o.l.
  • Veilede instituttets medarbeidere i administrative IT-verktøy for timelister, fravær, o.l.
  • Saksbehandling ved nyansettelser og rekruttering
  • Diverse rutinearbeid knyttet til oppgaver som ligger til HR-enheten
  • Bidragsyter i prosessforbedringer på avdelingen

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning (eksempelvis innenfor HR og administrative fag) på bachelornivå, i tillegg til relevant arbeidserfaring.

IT-verktøy vi bruker er Agresso, P360, WinTid og EasyCruit. Det er en fordel med kjennskap til disse systemene, men nødvendig opplæring vil bli gitt. Det kan også være en fordel med kunnskap om lover og avtaleverk i offentlig virksomhet.

Vi er ute etter deg som setter deg raskt inn i nye oppgaver og rutiner. Du er selvstendig og effektiv, men samtidig trives du med å bringe fram gode resultater i samarbeid med dine kollegaer. Du er flink til å se muligheter for forbedringer i eksisterende rutiner og prosedyrer.

Stillingen innebærer mye kontakt med instituttets medarbeidere. Du er utadvendt og trives med å yte service. Arbeidsdagen på HR-enheten kan til tider være hektisk, så du må være strukturert og ha orden i oppgavene. Du er god til å ordlegge deg skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk. Arbeidsspråket vårt er norsk.

Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø, og oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke – uten hensyn til alder, kjønn eller bakgrunn. De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til hva som er nødvendig for stillingen og oppgavene.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert.

Vi tilbyr utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut i fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det blir trukket to prosent til innskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte rekrutteringsansvarlig Hilde Opdal tlf. 63 80 75 16/ 406 59 759 eller HR-rådgiver Kari Rasmussen tlf. 63 80 71 20.

Send søknad merket ref. nr. 2018/01726, vedlagt bekreftede kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, og attester som er relevante til stillingen, fra www.ffi.no innen 2. oktober 2018.

Referansenr:2018/01726

Send søknad