Stilling:

Førsteamanuensis / professor innen naturforvaltning

Søknadsfrist: 31.10.2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.

Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. Høsten 2020 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) har om lag 200 ansatte. Våre medarbeidere forsker, formidler og utdanner innen områdene geologi, hydrologi og limnologi, jordvitenskap, miljøkjemi, skogvitenskap, økologi, naturforvaltning, fornybar energi og naturbasert reiseliv.


Fakultetet har ca. 600 studenter og 90 doktorgradsstudenter (ph.d.). Våre medarbeidere er høyt anerkjente eksperter innen sine respektive fagfelt, både nasjonalt- og internasjonalt, og fakultetet preges av en svært vital forskningskultur. Les mer om MINA her.

Har du solid bakgrunn i økologi og norsk naturforvaltning?

Om stillingen

Ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) er det ledig en fast stilling som førsteamanuensis/professor innen naturforvaltning.

Vi ønsker å ansette enn person med solid bakgrunn i økologi og norsk (eventuelt skandinavisk) naturforvaltning. Personen vi ser etter har samarbeidet med eller jobbet innenfor offentlig naturforvaltning (stat, fylke eller kommune) og har undervisningskompetanse innen et eller flere av disse temaene:

- Forvaltning av fisk og vilt (småvilt og storvilt)- Forvaltning av biodiversitet generelt og/eller økosystemer

I tillegg skal personen ha et forskningsfokus innen anvendt økologi med vertebrater som studieobjekt.

Da personen vil få ansvar for emner med mye feltkursaktivitet, er også artskunnskap og takseringsmetodikk, fangstmetodikk og/eller naturtypekartlegging viktig tilleggskunnskap. Videre bør den som ansettes ha gode organisatoriske evner.

Motivasjon for både undervisning og forskning skal formuleres i søknaden.

NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Arbeidsoppgaver

Basert på den ønskede ekspertise diskutert over, vil personen ha følgende arbeidsoppgaver:

- Være ansvarlig for og undervise på emner i økologi og naturforvaltning

- Initiere, skaffe forskningsprosjekter og gjennomføre forskning

- Publisere vitenskapelige artikler og formidle til allmenheten

- Veilede MSc og ph.d. studenter

- Delta i utvikling av BSc og MSc programmer

- Delta i administrative oppgaver

- Stillingsbetenkning

Vi søker deg som har:

 • En ph.d. innen økologi eller naturforvaltning og en relevant akademisk bakgrunn som samsvarer med det som er nevnt under arbeidsoppgaver. Motivasjon for både undervisning og forskning skal formuleres i søknaden.

Søkerne vil bli evaluert i henhold til følgende kriterier:

 • Dokumentert kompetanse og samarbeid med, eller arbeid i, offentlig/privat naturforvaltning
 • Pedagogiske og administrative egenskaper
 • Erfaring med undervisning, veiledning og formidling
 • Evne til å initiere, skaffe midler og gjennomføre forskningsprosjekter
 • Kvalitet, relevans og antall av vitenskapelige publikasjoner
 • Søkerens mål med hans/hennes fremtidig forskning og undervisning på MINA
 • Muntlig og skriftlig formidlingsevne på et skandinavisk språk og på engelsk
 • Kunnskaper i kvantitative analyser av økologiske data

Søkere uten formell kompetanse i pedagogikk forplikter seg til innen 2 år å gjennomføre NMBUs kurs i universitetspedagogikk.

Du må ha:

 • Høy arbeidskapasitet og gode samarbeidsevner
 • Evne til å etablere kontakter og utvikle nettverk
 • Evne til å skape en hyggelig og produktiv atmosfære for studenter og kollegaer
 • Organisatoriske evner
 • Evne til å profilere eget arbeid og egen institusjon i media

Lønnsvilkår og informasjon

Stillingen innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnsramme 24 (ltr. 57-77) (NOK 496.600 - 731.000) eller 1013 Professor, (ltr. 72 - 80) (NOK 657.900 – 802.200), avhengig av kvalifikasjoner. Ansiennitetsopprykk i stillingen.

Nærmere opplysninger ved Dekan Sjur Baardsen, tlf: +47 67231740, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 31.10.2018

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen.

Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronSisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 18/04967 til NMBU, Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Postboks 5003, NO-1432 Ås - innen 31.10.2018.

Søk stillingen