Stilling:

Forsker - migrasjon og integrering

Søknadsfrist: 21.10.2018

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet (tidl. Høgskolen i Oslo og Akershus, HiOA) er landets tredje største universitet, med over 20 000 studenter og mer enn 2000 ansatte. OsloMet har studiesteder i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika. OsloMet er et attraktivt studie- og arbeidssted og en aktiv del av storbyregionens samfunns-, arbeids- og kulturliv.


NIBR er en del av Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (SVA) ved OsloMet. Senteret er Norges største anvendte samfunnsvitenskapelige forskningsmiljø og består av By- og regionforskningsinstituttet (NIBR), Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Forbruksforskningsinstituttet (SIFO) og Velferdsforskningsinstituttet (NOVA).


NIBR er et av landets ledende fagmiljøer innen by- og regionforskning. Instituttet er inndelt i tre forskningsavdelinger med vekt på steds- og styringsanalyser innen utvalgte politikkfelt, nasjonalt og internasjonalt. NIBR ønsker å bidra til å utvikle OsloMet til landets viktigste kompetansemiljø på nasjonale og internasjonale bystudier. NIBR har en tverrfaglig forskerstab med omfattende prosjektsamarbeid og nettverk i inn- og utland. Instituttets forskning skal være nyttig og uavhengig og ha høy kvalitet. NIBR er et oppdragsinstitutt og det forventes at instituttets forskere selv skaffer forskningsprosjekter gjennom konkurranse, nasjonalt og internasjonalt.

NIBR søker forsker på migrasjon og integrering

Migrasjons- og integreringsforskningen på NIBR opplever økende oppmerksomhet og flere oppdrag. Vi ønsker å styrke et allerede sterkt fagmiljø, og søker deg som jobber med analyser av innvandrings- og integreringspolitikk i spennet mellom nasjonale og internasjonale reguleringer. Vi ser etter en engasjert person som har erfaring fra oppdragsforskning, og som kan bidra med innsikt og premisser for et svært aktuelt tema i samfunnsdebatten.

Aktuelle kandidater må ha erfaring med søknadsskriving og prosjektledelse. Det er forventet at man skal bidra vitenskapelig inn i og publisere fra instituttets prosjekter. Aktuelle kandidater må også kunne samarbeide på tvers av NIBRs forskningsavdelinger og andre fagavdelinger innen SVA.

Det kreves:

 • Samfunnsvitenskapelig doktorgrad
 • Dokumentert erfaring fra migrasjons- og integreringsforskning
 • Dokumentert kompetanse på å analysere politikk og offentlige virkemidler knyttet til migrasjons- og integreringsfeltet, både når det gjelder nasjonale og internasjonale reguleringer
 • Dokumenterte resultater innen publisering og prosjektakkvisisjon
 • Erfaring fra oppdragsforskning
 • Sterk metodisk kompetanse - kvalitativt og/eller kvantitativt
 • Gode kommunikasjonsferdigheter skriftlig og muntlig, norsk og engelsk
 • Erfaring fra praksisfeltet er sterkt ønskelig

Vi ønsker oss en initiativrik og analytisk person med tverrfaglige og gode planleggings- og samarbeidsevner. Vi ser etter en oppdragsforsker som evner å sette prosjektene inn i en større sammenheng. Personen vi ser etter har sterk ansvarsfølelse i henhold til frister, god gjennomføringsevne, og klarer å håndtere flere prosjekter i ulike faser samtidig.

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeid i et inspirerende forskningsmiljø
 • Mulighet til å utvikle egen prosjektportefølje innenfor oppdragsforskningens betingelser
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Fast ansettelse

Andre opplysninger:

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ: forsker II, stillingskode 1109: NOK 565 500-682 200 avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Søknad:

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon:

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter
 • Relevante vitnemål, karakterutskrifter og attester
 • 4-5 publikasjoner fra de siste 5 år (evt. inkludert ditt doktorgradsarbeid).

Søknader vil bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Ufullstendige søknader eller søknader der søker ikke oppfyller alle kravene til stillingen vil ikke bli vurdert.

For nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Geir Heierstad, forskningssjef tel: 950 85 622
 • Hilde Lorentzen, instituttdirektør tel: 932 82 080

OsloMet ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med innvandrerbakgrunn eller redusert funksjonsevne til å søke stillingen. OsloMet er en IA-bedrift, og forespørsler om tilretteleggingsmuligheter kan rettes til kontaktpersonen(e) i denne annonsen.

Referansenummer: 18/10087

Søknadsfrist: 21.10.2018

Søk på stillingen