Stilling:

Rådgiver (Forskningsadministrasjonen)

Søknadsfrist 17.10.2018

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

VI har ledig en fast stilling i forskningsadministrasjonen som Rådgiver.

Forskningsadministrasjonen ved AHO

AHO har en tydelig profil innen kjernefagene design, arkitektur, urbanisme og landskapsarkitektur. Skolen er en internasjonal profilert forskningsinstitusjon med høy forskningsaktivitet. Vi har et bredt forskningssamarbeid nasjonalt og internasjonalt, og en tydelig rolle i utviklingen av fagene med relevans for profesjonen og utfordringer samfunnet står overfor.

Forskningsadministrasjonen har fem ansatte og ansvar for å koordinere, planlegge og gi administrativ støtte til skolens forskningsaktivitet og forskerutdanning. Vi søker etter en kandidat som kan arbeide innenfor et bredt spekter av forskningsadministrative oppgaver. Sammensetting av ansvarsområder og oppgaver vil gjøres ut fra den enkeltes kompetanse.

Sentrale oppgaver:

I løpet av det neste året skal det utarbeides en ny forskningsstrategi. Den som ansettes i stillingen vil delta i strategisk planlegging av forskningsaktivitetene ved AHO.

AHO ønsker å øke kompetansen innen prosessforbedring og kompetansebygging hos prosjektlederne ved AHO de neste årene, og den rette personen kan bidra inn i dette arbeidet.

Det er stor aktivitet i AHOs ph.d.-program, med rundt 50 aktive kandidater. Den som ansettes vil delta i diskusjonene om hvordan skolen skal forholde seg til kunstnerisk utviklingsarbeid på doktorgradsnivå.

Øvrige arbeidsoppgaver vil eksempelvis være:

 • Innhenting og formidling av kunnskap om ulike rammeprogram og finansieringsmuligheter innenfor sektoren
 • Fagadministrativ støtte til forskningsprosjekter fra søknadsprosess, gjennom oppstart, prosjektperiode og fram til sluttrapportering
 • Prosjektøkonomi og kommersialisering av forskningsresultater
 • Utvikling av innovasjonsforskning i samarbeid med næringslivet
 • Administrativ støtte til ph.d.-programmet
 • Sekretariatsfunksjonen for AHOs forskningsutvalg
 • Utvikling av tjenester og forbedring av arbeidsprosesser inkludert digitalisering.

AHO gjennomgår for tiden en analyse av skolens administrative funksjoner og mandatet til forskningsadministrasjonen kan blir noe endret i etterkant av denne prosessen.

Den foretrukne kandidaten kjenner seg igjen i følgende kvalifikasjoner

 • Må ha høyere utdanning, fortrinnsvis på mastergradsnivå. Omfattende, relevant arbeidserfaring kan kompensere utdanningskravet
 • Må ha erfaring fra forskningsadministrasjon, fortrinnsvis fra UH-sektoren
 • Må ha god systemkompetanse og bred prosjektadministrativ erfaring
 • Bør ha god kjennskap til offentlig forvaltning og universitets- og høyskolesystemet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og god skriftlig fremstillingsevne, både på norsk og engelsk

Personlig egenskaper

 • Evne til å ta initiativ, yte service og skape engasjement
 • Evne til å skape et godt samspill og samarbeid på tvers av faglige og organisatoriske grenser
 • Stor arbeidskapasitet og med en arbeidsform som er effektiv, strukturert og kvalitetsorientert
 • Evne til å ta ansvar, lede og gjennomføre prosesser med fokus på mål, fremdrift og resultater

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø I flotte lokaler ved Akerselva

Stillingen lønnes som 1434 Rådgiver med brutto avlønning pr år fra kr 520 000 til kr 600 000, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Øvrig informasjon

Arbeidssted vil være i Oslo.

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt avdelingsleder Brita Nøstvik på telefon 22997086 eller e-post: [email protected]

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad sendes til oss via jobbnorge.no.

Snarlig tiltredelse er ønskelig.

Hjemmeside: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Søk på stillingen