Stilling:

1087 overingeniør innen skalldyr og bentisk økologi

Søknadsfrist: 15. september 2018

Havforskningsinstituttet

Havforskningsinstituttet (HI) er det største marine forskningsinstituttet i Europa med vel tusen ansatte og en rekke forskningsfasiliteter og laboratorier av høy internasjonal standard. Hovedaktivitetene våre er forskning, rådgivning og overvåkning. Havforskningsinstituttet eier og drifter seks forskningsfartøy. Vårt hovedkontor ligger i Bergen, vi har avdeling i Tromsø og forskningsstasjoner i Matre, Austevoll og Flødevigen.

1. januar 2018 ble HI fusjonert med Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES). Det nye instituttet skal være en ledende kunnskapsleverandør for en bærekraftig forvaltning av ressursene i de marine økosystemene, og for hele kjeden fra hav til mat.

Om stillingen

Ved Havforskningsinstituttet er det ledig en fast stilling som overingeniør. Stillingen er plassert i forskningsgruppen Bentiske ressurser og prosesser, med arbeidssted i Tromsø. Hovedoppgavene vil ligge innen ressursforskning spesielt på viktige skalldyrbestander i tillegg til arbeid relatert til økosystemeffekter av fiskeoppdrett.

Arbeidsoppgaver:

 • Felt- og tokt og laboratoriearbeid.
 • Datainnsamling, bearbeidelse og analyse av komplekse datasett.
 • Rapportskriving.
 • Vedlikehold av felt- og laboratorieutstyr.

Arbeidsoppgavene kan endres over tid.

Søker må kunne vise til erfaring fra arbeid tilknyttet marinbiologisk forskning. Spesielt når det gjelder felt-/laboratoriearbeid og rapportskriving. Det må påregnes en del reisevirksomhet i forbindelse med tokt og feltarbeid. Den som tilsettes må kunne legge frem godkjent helseattest fra sjømannslege før tilsetting.

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Mastergrad i marine fag.
 • Erfaring med innsamling og håndtering av biologiske prøver og data.
 • Erfaring med laboratorieeksperimenter.
 • Felterfaring.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med bruk av R.
 • Erfaring med rapportskriving.
 • God på databehandling.
 • Kunnskap om bentisk økologi.
 • Kunnskap om skalldyr (reke, kongekrabbe, snøkrabbe mv.).

Det vil bli lagt vekt på at søker har evne til å arbeide selvstendig, effektivt og målrettet samt til å gjennomføre og rapportere prosjektaktiviteter. Gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper vil også bli vektlagt. Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, er nødvendig.

Vi tilbyr:

 • Et godt og kreativt arbeidsmiljø.
 • Arbeid i et nasjonalt institutt med mye internasjonal kontakt.
 • Fleksibel arbeidstid, gode pensjonsordninger og velferdstilbud.

Stillingen som 1087 overingeniør lønnes etter statens lønnsregulativ. Fra bruttolønnen trekkes et 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Ytterligere informasjon

Ta evt. kontakt med forskningsgruppeleder Carsten Hvingel, tlf. 95980565, for ytterligere informasjon om stillingen, eller se vår web-side, www.hi.no.

Havforskningsinstituttet er en IA-virksomhet som er opptatt av mangfold og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søker har bedt om å være unntatt søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Søknad sendes elektronisk via link på denne siden med CV, relevante attester og vitnemål.

Søk på stillingen