Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) søker:

Forskningskoordinator

Søknadsfrist: 30.09.2019

Vi søker en motivert og strukturert person til stillingen som forskningskoordinator med oppstart så snart som mulig. Stillingen inngår i forskningsavdelingens logistikkteam som skal bidra til kvalitet, effektivitet og informasjonssikkerhet i alle faser av forskningsprosjekter.

Arbeidsoppgaver:

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU) jobber for at utsatte barn, unge og familier får hjelp som er forskningsbasert, relevant og individuelt tilpasset. NUBU har et nasjonalt ansvar for tjenestestøtte gjennom opplæring, veiledning og kvalitetssikring av tjenestene. NUBU skal utvikle, vedlikeholde og spre kompetanse om forebygging og metoder for behandling.

NUBU er organisert i en forskningsavdeling og to fagutviklingsavdelinger. Senteret har totalt ca. 45 ansatte. NUBU er et statsfinansiert datterselskap i NORCE, Norwegian Research Centre AS

 • Delta i planlegging og gjennomføring av forskningsprosjekter
 • Vedlikehold og kvalitetssikring av prosedyrer og rutiner rundt datainnsamlinger
 • Samle inn, følge opp og kvalitetssikre forskningsdata
 • Oppdatere og følge opp elektroniske datainnsamlingssystemer
 • Bistå i å skrive/oppdatere søknader til REK, NSD og kontrakter med leverandører og samarbeidspartnere
 • Bistå i søknader om eksterne midler til forskningsprosjekt
 • Opprettholde jevnlig kontakt med forskningsdeltagere og samarbeidspartnere
 • Internkontroll: bistå ved årlig gjennomgang av pågående forskningsprosjekter og ved oppstart av nye prosjekter.
 • Informasjonsarbeid; nyhetsbrev, oppdatering av egen hjemmeside.
 • Planlegging og gjennomføring av fagdager og opplæringsdager
 • Bistå forskningsavdelingen med løpende oppgaver
 • Andre oppgaver kan tillegges ved behov

Kvalifikasjoner

 • Utdannelse fra universitet/høyskole på minimum bachelornivå innen samfunnsvitenskap eller humaniora.
 • Erfaring med forskningsarbeid, gjennomføring av datainnsamlinger og kvantitativ forskning vil bli vektlagt.
 • Kompetanse innen forskningsadministrasjon og IT er en fordel.

Språk

 • Norsk (muntlig og skriftlig)
 • Engelsk (muntlig og skriftlig)

Egenskaper

 • Gode samarbeidsevner, serviceinnstilt og positiv
 • Evne til å arbeide systematisk, nøyaktig og selvstendig
 • Fleksibel

Vi tilbyr

 • Fast ansettelse
 • Stillingsbrøk: 100%
 • Et spennende og utfordrende forsknings- og utviklingsmiljø
 • Deltagelse i et viktig og aktuelt forskningsfelt
 • Godt arbeidsmiljø og engasjerte kolleger
 • Moderne lokaler sentralt på Majorstuen
 • Lønn etter avtale

Send søknad til: [email protected]

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

 • Silje Hukkelberg (Forsker), 928 68 553, [email protected]
 • Kristine Amlund Hagen (Forskningsdirektør), 934 10 243