Stilling:

2 Tiltaksforskere: Intervensjon og Forebygging

Søknadsfrist: 30.06.2018

Vi søker:

Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge

NUBU – Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge − er et datterselskap av Unirand AS, med Universitetet i Oslo som eier. Målsettingen for senteret er å styrke kunnskap og kompetanse slik at utsatte barn, unge og deres familier kan få behandling og annen hjelp som er tilpasset deres forutsetninger og behov. Senteret har et særlig ansvar for å utvikle, implementere og evaluere kunnskapsbaserte intervensjoner i arbeidet med et bredt spekter av problematferd og sosial kompetanse hos barn og unge.

NUBU søker to forskere som kan lede og delta i arbeidet med utvikling, implementering og evaluering av tiltak for utsatte barn, unge og deres familier. Tiltakene er forebyggende innsatser og/eller intervensjoner for å redusere et bredt spekter av problematferd og vansker blant barn og unge. Ansvarsområdet for stillingen omfatter planlegging, gjennomføring og oppfølging av forsknings- og utviklingsprosjekter, samt publisering og annen formidling av forskningsresultater. Arbeidet vil gjøres i samsvar med senterets strategi og i et forpliktende samarbeid med NUBUs forskergruppe og internasjonale samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgavene omfatter:

 • Planlegge, delta og lede gjennomføringen av forsknings- og implementeringsprosjekter rettet mot utsatte barn og unge og deres familier. Prosjektene vil ofte omfatte samarbeid med psykiske helsevern, barnevern, skole, barnehage, etc.
 • Bidra til produksjon av forskningsartikler og annen formidling
 • Bidra til søking av eksterne forskningsmidler

Vi søker deg som:

 • Er en erfaren forsker (fortrinnsvis med Forsker I-kompetanse) med avlagt doktorgrad innenfor relevant disiplin.
 • Har kompetanse innen og interesse for kvantitativ forskningsmetodikk og multivariate analyser.
 • Gjerne har ledererfaring fra forskningsprosjekter.
 • Kan dokumentere kjennskap til forskning om forebygging og/eller behandling av utsatte barn og unge.
 • Behersker norsk og engelsk godt, skriftlig så vel som muntlig.
 • Samarbeider konstruktivt med andre og kan jobbe selvstendig.
 • Er motivert for arbeidsoppgavene

Vi tilbyr:

 • Fast 100% stilling i et spennende fagfelt
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom statens pensjonskasse.
 • Nyoppussede lokaler sentralt på Majorstuen

Søknad med CV sendes per e-post til [email protected] innen 30. juni 2018. Søkere bes dokumentere doktorgrad og annen utdanning, yrkeserfaring og publikasjoner (bare publikasjonsliste og ingen arbeider). Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Forskningsdirektør Kristine Amlund Hagen kan kontaktes vedrørende spørsmål om stillingen på [email protected] eller telefon 934 10 243.

Nærmere opplysninger om NUBU finnes på www.nubu.no.

Søknadsfrist: 30.06.2018

Web: www.nubu.no

Kontakt: Kristine Amlund Hagen (Forskningsdirektør)

Telefon: 93 41 02 43

E-post: [email protected]