Stilling:

Seniorrådgiver

Søknadsfrist: 10.12.18

Norsk Romsenter

Norsk Romsenter (NRS) er et forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet, og er statens strategiske, samordnende og utøvende organ for å sikre effektiv utnyttelse av verdensrommet til beste for det norske samfunn.


Rominfrastruktur er en viktig del av norsk romvirksomhet og vi søker å utvikle denne videre.

Vi søker seniorrådgiver til et engasjement på deltid for utvikling av rominfrastruktur.

Sentrale oppgaver vil være:

 • Forretningsutvikling
 • Tekniske analyser
 • Deltakelse i internasjonale forhandlinger og samarbeid
 • Vurdere aktuelle bæreraketter og infrastruktur
 • Samarbeid med nasjonale og internasjonale industriaktører

Utdanning og erfaring

 • Relevant teknisk universitets-/høgskoleutdanning
 • Dokumentert erfaring fra arbeid med bæreraketter og infrastruktur
 • Kompetanse innen satellitt- og rakettsystemer
 • Erfaring fra forretningsutvikling
 • Internasjonal erfaring

Personlige egenskaper

 • Strukturert, analytisk og kreativ
 • Gode kommunikasjonsegenskaper
 • Initiativrik og selvstendig, og samtidig en god lagspiller

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Søkeren må ha svært god formuleringsevne, både muntlig og skriftlig.

En del reisevirksomhet må påregnes.

Norsk Romsenter kan tilby

 • En arbeidsplass hvor vi kombinerer jordnær nytte med "rocket science"
 • Sentralt beliggende kontorer på Skøyen i Oslo
 • Gode kolleger
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og trening i arbeidstiden

Norsk Romsenter er en IA-bedrift.

Stillingen er et engasjement i 70% stilling inntil to år. Stillingen innplasseres som seniorrådgiver i Statens lønnsregulativ med betingelser avhengig av erfaring og kvalifikasjoner.

Søknadsfrist: 10.12.18

Søk her.