Stilling:

Fast stilling som Systemadministrator / Driftsutvikler Windows

Søknadsfrist: Snarest

Norsk Regnesentral

Norsk Regnesentral (NR) er en uavhengig, ideell og allmennyttig privat stiftelse som utfører oppdragsforskning for næringsliv og offentlige virksomheter både i Norge og internasjonalt. Forskningsområdene er statistisk modellering, maskinlæring, kunstig intelligens og IKT.

NR er et av Europas største miljøer innen anvendt statistikk. Største anvendelser er petroleum, finans og forsikring, jordobservasjon, klima og miljø, fiskeri og havbruk, helse og bildeanalyse. Innen IKT arbeides det med informasjonssikkerhet, universell utforming og smarte sensorer. Instituttet har 85 ansatte.

Om stillingen

NR søker en teknisk dyktig entusiast med sans for å løse praktiske problemer på en elegant måte. Du har god forståelse for viktigheten av solid infrastruktur som en viktig forutsetning for gode tjenester og en velfungerende organisasjon. Arbeidsoppgavene vil i hovedsak være innenfor Windows plattform med fokus på videreutvikling og systematisering.

Du vil inngå i gruppen for IT-drift, med spesielt fokus på videreutvikling og drift av Windows plattform. Norsk Regnesentral har i dag på klientsiden hovedsakelig Windows. På serversiden er det domenekontrollere, Exchange, filtjenere i tillegg til S2D hyperconverged som virtualiseringsplattform. Nye oppgaver krever automatisering og standardisering av de eksisterende systemer for å oppnå en effektiv drift av maskinparken.

Arbeidsoppgaver

 • Videreutvikle konfigurasjon og overvåkning av Windows 10. Automatisering
 • Avklare og mulig gjennomføre overgang til Office 365
 • Videreutvikle konfigurasjon og overvåking av Windows server. DSC og annet relevant
 • Daglig drift av to eksisterende klynger med Storage Spaces Direct (S2D) hyperconverged
 • Daglig drift av lokal Exchange
 • Avklare og mulig gjennomføre flytting av Exchange til Azure
 • Backup med Veeam
 • Daglig drift av Windows på både klient og server
 • Powershell for generell administrasjon
 • Undersøke og mulig lage selvbetjening for containere på S2D klyngene
 • Støtte for bruk av skytjenester i forskningsprosjekter, AWS, Azure, Sigma2

Kvalifikasjonskrav

 • Høyere utdannelse innen IT fra universitet eller høyskole, minimum bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan erstatte utdanningskravet
 • God kjennskap til Windows
 • Kjennskap til Linux
 • Kunnskap om konfigurasjonsstyring og orkestrering. Eksempelvis group policy, intune, DSC
 • Skripterfaring/-kompetanse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Videre vil det bli lagt vekt på

 • Kompetanse rundt virtualisering
 • Kompetanse rundt skyløsninger: Azure, AWS, docker, kubernetes e.l.
 • Kompetanse rundt Exchange
 • Kjennskap til Storage Spaces Direct
 • Erfaring med automatisering av driftstjenester

Personlige egenskaper

 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • God til å samarbeide og har evner til å dele kunnskap og erfaringer med kolleger
 • Innovativ, proaktiv og fokus på forbedring, forenkling og automatisering
 • Arbeider effektivt og strukturert

Vi tilbyr

Vi tilbyr 100 % fast stilling, gode lønnsbetingelser, pensjons- og forsikringsordninger, fleksibel arbeidstid, 5 uker ferie i tillegg til betalt fri i romjul og påske og egen personalkantine. Gode opplærings- og utviklingsmuligheter i et inspirerende arbeidsmiljø sammen med høykompetente kolleger innen informatikk, statistikk og maskinlæring.

Norsk Regnesentral holder til i Kristen Nygaards hus ved Forskningsparken på Blindern i Oslo. Stillingen rapporterer faglig til IT-sjef, mens økonomi- og administrasjonssjef har personalansvar. Tiltredelse etter avtale.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Karakterutskrifter fra høyere utdanning og videregående skole
 • Attester

Nyutdannete oppfordres til å søke. Vi ser frem til å høre fra deg.

Tiltredelse: Etter avtale

Søknadsfrist: Snarest

Søk her