Stilling:

Lønningssjef

Søknadsfrist 06.12.2018

Norges musikkhøgskole

Norges musikkhøgskole (NMH) er en kunstfaglig og vitenskapelig høgskole. NMH er anerkjent som en internasjonalt ledende musikkutdanningsinstitusjon med dyktige lærere og engasjerte studenter i et inspirerende miljø. NMH utdanner musikere, komponister, dirigenter, pianostemmere, musikkpedagoger og musikkterapeuter på bachelor-,

master- og doktorgradsnivå. NMH har en omfattende konsertvirksomhet og høy aktivitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning. NMH holder til på Majorstua i Oslo og har 750 studenter og 350 ansatte. Høgskolen er en lA - bedrift. Les mer på www.nmh.no

Ønsker du å bli vår nye lønningssjef?

Om stillingen

I seksjon for økonomi, personal og arkiv er det en ledig fast stilling som lønningssjef. Foruten lønn har seksjonen ansvaret for budsjett og økonomistyring, regnskap, anskaffelser, arkiv og HR/personal. Det er for tiden 11 ansatte i seksjonen i tillegg til seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

  • Fagansvar på lønnsområdet fra A - Å
  • Kontroll og føring av fast- og timelønn
  • Reiseregninger
  • Avstemminger
  • Månedsavslutninger, periodisk regnskapsrapportering og årsregnskap
  • Utarbeide rapporter fra SAP
  • Videreutvikle rutiner og retningslinjer
  • Andre oppgaver innenfor seksjonen kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant høyere utdanning, men lang og relevant erfaring kan kompensere for kravet til formalkompetanse. I tillegg vektlegges at vedkommende har solid erfaring med lønnsområdet fra statlig sektor, samt god kunnskap om SAP lønnssystem. Videre er det en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid, og ønskelig med kjennskap til universitets- og høgskolesystemet.

Det vil bli lagt vekt på at den som ansettes kan arbeide selvstendig og strukturert, og at vedkommende er ansvarsfull og løsningsorientert. Det er også viktig å ha god skriftlig og muntlig framstillingsevne, gode samarbeidsegenskaper og være positivt innstilt. Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Generelt

Lønn etter statens regulativer i stillingskode 1364 seniorrådgiver (586.500-646.700). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Stillingen er underlagt de regler som til enhver tid gjelder for tilsatte ved Norges musikkhøgskole.

Det trekkes 2% lovbestemt innskudd til Statens Pensjonskasse.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Vi oppfordrer alle kvalifiserte personer til å søke, uavhengig av kulturell bakgrunn, alder og funksjonsevne.

Det gjøres oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste, jf. Offentlighetsloven § 25 pkt. 2. Søkerne vil i så tilfelle bli varslet om dette.

Alle søknader blir behandlet av en tredjepart. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til.

Søknadsfrist 06.12.2018

Norges musikkhøgskole benytter elektronisk søknadsskjema. For å søke stillingen, klikk på linken "Send søknad".

Send søknad