Stilling:

Rådgiver / seniorrådgiver - NCP (National Contact Point)

Søknadsfrist 26.08.2018

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Vil du jobbe med nasjonal og internasjonal aktivitet innenfor IKT og helse?

Vi ser etter deg som vil være en sentral del av teamet for nasjonal og internasjonal aktivitet innenfor IKT, og jobbe innenfor helsefeltet. Du vil ha unike muligheter til å bygge nettverk både med bedrifter og forskningsinstitusjoner, spesielt rettet mot EUs rammeprogram for forskning og innovasjon.

Stillingen er i Avdeling for digitalisering og IKT, Området for næringsliv og teknologi, og skal ivareta rollen som NCP (National Contact Point) for skjæringsfeltet IKT og helse/omsorg. Du vil bli en viktig del av begge de relevante NCP-teamene og også samarbeide med andre i virkemiddelapparatet for mobilisering til Horisont 2020. Samarbeid med nasjonale aktører innenfor helse-IKT, e-helse og helsetjenesteteknologi blir også sentralt. Som en integrert del av stillingen, vil du også kunne ha saksbehandleransvar i Forskningsrådets nasjonale programmer.

Hovedarbeidsoppgaver

 • identifisere, mobilisere, motivere og veilede aktuelle forskningsmiljøer, bedrifter og aktører i offentlig sektor for utvikling av europeiske forsknings- og innovasjonsprosjekter
 • planlegge og gjennomføre kommunikasjonstiltak for å informere om EUs rammeprogram
 • være brobygger mellom nasjonale og europeiske programmer
 • bidra operativt og strategisk innenfor IKT og helse internt og eksternt
 • kontakt med forskningsmiljøer, næringsliv, offentlig sektor og myndigheter nasjonalt og internasjonalt

Vi søker deg som

 • har relevant utdanning på master- eller doktorgradsnivå
 • kjennskap til IKT-feltet og helselandskapet er en fordel
 • erfaring med næringslivet er en fordel
 • kjennskap til og/eller erfaring med EU-programmer er en fordel
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • er utadvendt og liker å jobbe i team

Personlige egenskaper vil blir tillagt vekt.

Noe reisevirksomhet må påregnes.

Vi tilbyr deg

 • spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • en stor kontaktflate både internt og eksternt, nasjonalt og internasjonalt
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på teamarbeid, kunnskapsdeling og kompetanseutvikling
 • selvstendighet i stillingen, utfordrende oppgaver, hyggelige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • lønn etter avtale, medlemskap i States pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Avdeling for digitalisering og IKT består av 19 medarbeidere og avdelingen arbeider for at de muliggjørende teknologiene – spesielt IKT og nanoteknologi, men også bioteknologi – blir utviklet og tatt i bruk i næringslivet og i samfunnet ellers. Et av målene er å skape nye muligheter for forskningsbasert verdiskaping i møte med de store samfunnsutfordringene. De muliggjørende teknologiene må tas i bruk i industriell sammenheng for å skape grunnlag for å utvikle et bærekraftig næringsliv i Norge.

Forskningsrådet har som mål å gjenspeile mangfoldet i befolkningen gjennom en balansert alders- og kjønnssammensetning. Vi ønsker å rekruttere flere personer med innvandrerbakgrunn. Forskningsrådet er tilknyttet inkluderende arbeidsliv-ordningen.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du avdelingsdirektør Hilde Erlandsen på mobil 977 02 543. For mer informasjon om denne NCP-rollen, kontakt gjerne også Kim Davis (930 59 307) eller Kristin Andersen (905 81 647).

Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden innen fristen 21.8.2018.

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 26.8.2018

Web: www. forskingsrådet.no

Kontakt: Hilde Erlandsen (Avdelingsdirektør)

Telefon: 97702543

Kontakt 2: Kim Davis (Seniorrådgiver)

Telefon: 93059307