Stilling:

IT - sikkerhetsansvarlig

Søknadsfrist 05.02.2019

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Som IT-sikkerhetsansvarlig vil du ha ansvaret for utvikling og vedlikehold av teknisk IT- sikkerhet for alle våre systemer. Har du erfaring med å implementere og forvalte et høyt teknisk sikkerhetsnivå med gode resultater og er dedikert til fagområdet kan det være deg vi søker til denne faste stillingen som seniorrådgiver.

IT-avdelingen består av 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter og er en del av Område for organisasjon og digitalisering. Hele området er opptatt av å tenke nytt og blant annet utnytte ny teknologi til beste for hele organisasjonen og brukerne våre.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Rådgivning, faglig veiledning og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger
 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet
 • Implementere sikkerhetstiltak
 • Ansvar for tekniske sikkerhetskrav
 • Delta i utvikling av nye løsninger

Vi søker deg som

 • fortrinnsvis har mastergrad eller tilsvarende, innen IT- og informasjonssikkerhet
 • har erfaring innen IT- og informasjonssikkerhet
 • er virksomhetsorientert, og forstår å navigere i balansen mellom risiko og forretningsverdi
 • er faglig oppdatert og holder deg oppdatert på trusselbildet og trender for IT-sikkerhet
 • har faglig kompetanse innen flere av følgende områder: nettverksdesign og infrastrukturutvikling, sikkerhetstesting, system- og infrastrukturdrift, i relasjon til IT-sikkerhet, sikkerhetsovervåkning og analyse og sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering
 • tilfredsstiller kravene til å kunne bli sikkerhetsklarert

Vi tilbyr deg

 • en utfordrende og selvstendig stilling i et hyggelig arbeidsmiljø
 • et kompetent og godt fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du:

 • Avdelingsdirektør IT Terje Molle på mobil 992 86 481, eller
 • Spesialrådgiver Sikkerhet Herleif Sandbakken på mobil 412 88 400

Søk på stillingen