Ledig stilling ved Forskningsrådet

IT - sikkerhetsansvarlig

Søknadsfrist: 24.05.2019

Forskningsrådet

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Forskningsrådet fordeler vel 9 milliarder kroner til forskning og innovasjon årlig. Vi stimulerer til økt samarbeid mellom forskningsmiljøer, næringslivet og offentlig sektor. Å bidra til vår IT-sikkerhet er dermed en samfunnskritisk og komplisert oppgave.

Dersom du har lyst til å bygge videre på din kompetanse innen IT-sikkerhet og har lyst til å kunne vise til enda flere resultater fra arbeidet ditt, har vi veldig lyst til å høre fra deg.

Vi søker deg som har erfaring fra å implementere og forvalte et høyt teknisk sikkerhetsnivå. Som IT-sikkerhetsansvarlig hos oss vil du få ansvaret for utvikling og vedlikehold av teknisk IT-sikkerhet for alle systemene våre. Stillingen er innplassert som seniorrådgiver/ spesialrådgiver, avhengig av hvilken kompetanse og bakgrunn du har.

Hovedarbeidsoppgaver

 • Rådgivning, faglig veiledning og operativ drift av IT-sikkerhetsløsninger
 • Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til IT-sikkerhet
 • Implementere sikkerhetstiltak
 • Ansvar for tekniske sikkerhetskrav
 • Delta i utvikling av nye løsninger

Vi søker deg som

 • fortrinnsvis har mastergrad eller tilsvarende, innen IT- og informasjonssikkerhet
 • har erfaring innen IT- og informasjonssikkerhet
 • er virksomhetsorientert, og forstår å navigere i balansen mellom risiko og forretningsverdi
 • er faglig oppdatert og holder deg oppdatert på trusselbildet og trender for IT-sikkerhet
 • har faglig kompetanse innen flere av følgende områder: nettverksdesign og infrastrukturutvikling, sikkerhetstesting, system- og infrastrukturdrift, i relasjon til IT-sikkerhet, sikkerhetsovervåkning og analyse og sikkerhetsrisiko- og sårbarhetsvurdering
 • tilfredsstiller kravene til å kunne bli sikkerhetsklarert

Vi tilbyr deg

 • tilstrekkelig med utfordringer, en selvstendig stilling og et godt arbeidsmiljø
 • muligheten til å bli enda flinkere takket være et kompetent fagmiljø hvor vi legger vekt på kunnskapsdeling
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • anledning til å røre på deg, oppdage og slappe av gjennom vårt idrettslag, vår kunstforening og bedriftshytte

IT-avdelingen består av ca. 20 medarbeidere pluss eksterne konsulenter (10 personer på hhv drift og utvikling/rådgivning). Forskningsrådet satser sterkt på utvikling og bruk av IT-baserte verktøy både i møtet med eksterne brukere og i de interne administrative funksjonene. I en tjenesteorientert arkitektur har vi etablert helelektronisk søknadsmottak og saksbehandling som er unik i nasjonal sammenheng.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du:

 • Avdelingsdirektør IT Terje Molle på mobil 992 86 481, eller
 • Spesialrådgiver Sikkerhet Herleif Sandbakken på mobil 412 88 400

Søk på stillingen