Stilling:

Kommunikasjonsrådgiver i Kommunikasjonsenheten

Søknadsfrist 25.10.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.


Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Kommunikasjonsenheten har ansvar for hele bredden av Nord universitets interne og eksterne kommunikasjon, herunder lederstøtte og strategi, formidling og mediehåndtering, web og digitale medier, studentrekruttering, profilering og grafiske tjenester. Kommunikasjonsenheten består av om lag 16 faste årsverk, og enhetens leder rapporterer til rektor.

Vi har ledig vikariat innen et spennende fagområde

Om stillingen

Har du solid kommunikasjonserfaring og en god penn? Ved kommunikasjonsenheten i Nord universitet er det ledig ett års 100 % vikariat som kommunikasjonsrådgiver med snarlig tiltredelse. Arbeidssted er Bodø. Vi søker deg som er selvstendig, strukturert og har sterk gjennomføringsevne. Du liker å samarbeide med andre og er god til å skape nye kontakter.

Arbeidsoppgaver

 • Kommunikasjonsrådgivning og lederstøtte
 • Utforming av tekster og budskap til ulike kanaler
 • Utrednings- og utviklingsoppgaver tilknyttet kommunikasjonsfaglige områder
 • Publisering og utforming av innhold på universitetets nettsider

Kvalifikasjonskrav

 • Stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • I tillegg kreves god formidlingsevne på norsk og engelsk og erfaring fra kommunikasjonsarbeid

Ønskede kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Kommunikasjonsfaglig bakgrunn
 • Evne til å arbeide systematisk, strukturert og selvstendig med flere parallelle prosesser
 • Erfaring fra offentlig sektor og kjennskap til UH-sektoren vil være en fordel
 • Serviceinnstilling, initiativrik og med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1434 rådgiver, lønnstrinn 54-65, årslønn NOK 472.300,- til 576.100,- For særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Konstituert kommunikasjonssjef Tor Dybdal-Holthe, tlf. +47 470 22 428, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 25.10.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071858

Søk på stillingen

fnokode:1234