Stilling:

Førstekonsulent - regnskap

Søknadsfrist 30.09.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv.


Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.


Økonomiavdelingen er organisert som en del av universitetets fellesadministrasjon og ledes av økonomi- og analysesjef. Avdelingen har ansvar for regnskap, lønn, budsjett, rapportering, innkjøpsvirksomhet og utredning / saksbehandling innenfor økonomi- og prosjektområdet ved Nord universitet. Avdelingen har også ansvaret for utvikling av effektive rutiner og systemer for den samlede økonomiforvaltningen ved universitetet.


Regnskapsenheten har det faglige ansvaret for alle prosesser knyttet til regnskapsområdet, og det operative driftsansvaret for alle prosessene som ligger på institusjonsnivå. Enheten består i dag av 7 medarbeidere i Bodø og Steinkjer. Nord universitet benytter økonomisystemet Unit4 Business World (Agresso), og fakturabehandling / bestillersystemet Basware.

Om stillingen

Ved Økonomiavdelingen i Nord universitet er det ledig 100 % fast stilling som førstekonsulent, arbeidssted Bodø. Vi søker en engasjert person som har lyst til å samarbeide med ambisiøse fagpersoner og trivelige kolleger i et fleksibelt og inkluderende arbeidsmiljø.

Arbeidsoppgaver

 • Bilagsregistrering
 • Avstemninger og kontrolloppgaver innenfor regnskap
 • Oppfølging leverandører og fakturaflyt
 • Remittering
 • Fakturering og oppfølging av innbetalinger
 • Superbruker Basware
 • Veiledning og bistand ovenfor fakultetsadministrasjonene i regnskapsoppgaver
 • Løpende driftsoppgaver innenfor økonomiadministrasjonen

Arbeidsoppgavene vil kunne endres ut fra søker og den kompetanse og kapasitet som økonomiavdelingen totalt sett har.

Kvalifikasjonskrav

Vi søker en medarbeider med høyere utdanning på bachelornivå og med vesentlig innslag av økonomi/regnskap i fagkretsen. For søkere med god allmennutdanning og relevant arbeidserfaring, kan kravet til formell utdanning fravikes. Nyutdannede med analytiske evner som ønsker å utvikle seg innenfor økonomifunksjonen i en større virksomhet vil også bli vurdert.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Ved vurdering og rangering av kvalifiserte søkere vil det også bli lagt vekt på:

 • Relevant prakis fra fagfeltet
 • Kjennskap til Unit4 Business World (Agresso) eller andre tilsvarende økonomisystemer
 • God brukerkompetanse innenfor IT
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Evne til systematisk, strukturert og selvstendig arbeid
 • Positiv og løsningsorientert
 • Bidra til et godt og positivt arbeidsmiljø
 • Personlig egnethet tillegges stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, kode 1408 Førstekonsulent. Stillingen lønnes fra NOK 421.700,- til 472.300,- i året avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 30.09.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071880

Hjemmeside: Nord universitet

Søk på stillingen

fnokode:1234