Stilling:

Seniorrådgiver (Fakultet for sykepleie og helsevitenskap)

Søknadsfrist 18.09.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) utdanner kompetente og fremtidsrettede sykepleiere og spesialister innen helse, omsorg og praksisnær forskning. Vi skal bidra til å løse framtidige utfordringer innen helse og velferd. Fakultetet tilbyr en tverrfakultær doktorgrad (ph.d) i profesjonspraksis.

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har 2400 studenter og 200 ansatte. Det faglige miljøet er organisert i faggruppene Sykepleie, Farmasi og Vernepleie og psykisk helse.

For mer informasjon, se fakultetets nettsider: Nord.no/FSH.

Har du lyst på en spennende jobb i Universitets- og høgskolesektoren?

Om stillingen

Fakultet for sykepleie og helsevitenskap har ledig fast stilling som seniorrådgiver i fakultetets administrasjon. Stillingens hovedarbeidsområde er studieadministrasjon og studentkontakt. Den som ansettes i stillingen skal drive et utstrakt samarbeid og samhandling med ansatte på fakultetets studiesteder.Stillingen kan tillegges studieadministrativt fagansvar og ansvar for daglig drift og oppfølging av det studieadministrative arbeidet i fakultetet. Stillingen rapporterer til fakultetsdirektør.

Kontorsted er Bodø.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Studieadministrativ saksbehandling og kvalitetsarbeid.
 • Videreutvikle og implementere felles løsninger og standarder i det studieadministrative arbeidet ved fakultetet.
 • Saksbehandling i studentsaker og andre saker tilknyttet studieadministrative forhold.
 • Bistå fakultetsdirektør og dekan i saksutredning mv. ved behov.
 • Ved behov være administrativ støtte til vitenskapelig personell ved fakultetet.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå. I særlige tilfeller kan lang og relevant arbeidspraksis kompensere for deler av utdanningskravet, men likevel ikke lavere enn bachelornivå.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller et annet skandinavisk språk.

Det legges videre vekt på følgende

 • Kjennskap til høyere utdanning og utdanningssektoren
 • Kjennskap til de systemer som benyttes i sektoren
 • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Helhetlig organisasjon- og systemforståelse
 • Juridisk erfaring og/eller kompetanse
 • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Utviklingsorientering
 • Personlig egnethet

Vi tilbyr

 • God låne-forsikrings og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Godt kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ kode 1434 Seniorrådgiver, ltr. 62 - 70, årslønn kr. 544 400,- - 631 700,-. I særlige tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale til Hovedavtalen i Staten.

Kontaktperson

 • Fakultetsdirektør Anne Ringen Pedersen, tlf: 75 51 72 17, Mobil: 415 10 722, e-post: [email protected]

Søknad

Søknad sendes elektronisk innen 18.9.2018. CV, vitnemål og attester vedlegges søknaden.Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Aktuelle kandidater vil bli kalt inn til intervju.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Søk på stillingen

fnokode:1234