Stilling:

Senioringeniør / overingeniør innen akvakultur – fysiologi, endokrinologi og immunologi

Søknadsfrist: 21.08.2018

Nord universitet

Utfordringene verden står overfor krever ny innsikt, innovative løsninger og lokal forankring. Nord universitet er et ungt universitet med sterk regional tilknytning og et globalt perspektiv. Vi leverer fremtidsrettede studietilbud og relevant forskning med fokus på blå og grønn vekst, innovasjon og entreprenørskap, og velferd, helse og oppvekst. Nord universitet har 12.000 studenter og 1.200 ansatte fordelt på ni studiesteder.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur (FBA) utdanner mennesker som fremmer bærekraftig og nytenkende utvikling for å møte globale utfordringer innen matproduksjon, klima og miljø. Fakultetet er en internasjonal arena for utdanning, forskning og kunnskapsformidling, med ansatte og studenter fra 25 land. Fakultetet tilbyr doktorgrad (ph.d.) i akvatisk biovitenskap.

Fakultet for biovitenskap og akvakultur har 900 studenter og 140 ansatte i Bodø og Steinkjer. Fagmiljøet er organisert i faggruppene Akvakultur, Økologi, Genomikk og Husdyr, produksjon og velferd.

Les mer: www.nord.no/fba.

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Nord universitetet, er det ledig en fast stilling (100 %) som senioringeniør/overingeniør innen fysiologi, endokrinologi og immunologi. Stillingen hører til faggruppen Akvakultur og rapporterer til leder for faggruppen.

Stillingen er knyttet til fakultetets undervisnings- og forskningslaboratorier og skal bidra med faglig støtte til våre aktiviteter på fiskefysiologi og velferd.

Arbeidsoppgaver

 • Gi støtte og hjelp til studenter (bachelor, master og ph.d.) og ansatte i gjennomføring av laboratorieøvelser knyttet til utdanningsvirksomheten
 • Bistå og legge til rette for forskning, forskningsstøtte og optimal bruk av laboratorieutstyret
 • Opparbeide spisskompetanse på driften av fakultetets fysiologiske og radioimmunologiske laboratorium samt etablering av nye metoder for å videreutvikle fagfeltet (bruk av molekylærbiologiske metoder, Elisa, proteomikk)
 • Oppfølging av ph.d.-, master- og bachelorstudenter under laboratoriearbeid innen fysiologi, endokrinologi og immunologi
 • Ved behov delta i laboratorieanalyser knyttet til fakultetets forskning og evt. databehandling av resultatene fra disse
 • Opprettholde laboratoriets rutiner og eksterne laboratorium aktivitet
 • Oppfølging av strålevernberedskap ved fakultetet (den som ansettes må gjennomføre kurs i strålevern)
 • Forberedelse og gjennomføring av laboratoriekurs og praktiske øvelser
 • Andre arbeidsoppgaver som naturlig hører til faggruppe akvakultur, deriblant feltarbeid.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves kunnskap om akvakultur, og erfaring med fysiologisk og immunologisk laboratoriearbeid. For stilling som senioringeniør kreves doktorgrad og for stilling som overingeniør kreves mastergrad, begge innenfor fagfeltet biologi/fysiologi eller tilsvarende. Det kreves gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Erfaring med fysiologiske og immunologiske måleteknikker (ulike blodparameter, flowcytometri o.l.)
 • Erfaring med radioimmunologiske måleteknikker og ELISA metoder
 • Akvakulturerfaring
 • Erfaring fra drift av forskningslaboratorium
 • Kjennskap til HMS-arbeid
 • Kjennskap til/erfaring fra høyere utdannings- og forskningsinstitusjoner
 • Erfaring fra tilrettelegging og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Vi ser etter en motivert og samarbeidsvillig person som evner å arbeide tett sammen med studenter, forskere og kollegaer. Det stilles derfor krav til personlige egenskaper som god ordenssans, vurderingsevne, selvstendighet og praktiske evner. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby

Vi kan tilby en trivelig arbeidsplass i et spennende internasjonalt forsknings- og utdanningsmiljø.

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ, Statens regulativ, kode 1181 Senioringeniør (årslønn 505 800 - 565 500) eller kode 1087 Overingeniør (årslønn 464 800 - 505 800). Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell infromasjon

Den som tilsettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Personer med innvandrerbakgrunn oppfordres til å søke stillingen. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtalen for Hovedavtalen i Staten.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål, attester og referanser sendes elektronisk innen 06.08.2018.

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden. Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfelle bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30071572

Søk på stillingen