LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Seniorrådgiver - seksjon for eksamen og vitnemål

Søknadsfrist: 20.01.2022

Nord universitet

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering.

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder hvor vi skal ta en internasjonal posisjon: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst.


Seksjon for eksamen og vitnemål er en enhet i studieavdelingen ved universitetets fellesadministrasjon. Seksjonen har 24 ansatte fordelt på 4 studiesteder, og ledes av kontorsjef som rapporterer til studiedirektøren. Seksjonen har ansvar for eksamen, vitnemål og en del andre studieadministrative oppgaver.


Les mer: www.nord.no

Utfordrende stilling som seniorrådgiver med lederoppgaver ledig!

Om stillingen

Ved Nord universitet, seksjon for eksamen og vitnemål er det ledig en fast 100% stilling som seniorrådgiver med stedfortrederfunksjon for seksjonens leder.

Stillingen har kontorsted Levanger eller Steinkjer. Det kan bli aktuelt med en eller to kontordager i uka ved Levanger eller Steinkjer avhengig av hvilket av de som blir det primære kontorstedet.

Arbeidsoppgaver

 • Operativt arbeid med studieadministrative oppgaver og saksbehandling. Nøyaktig hvilke oppgaver avhenger av erfaring og kompetanse til den som blir ansatt, samt seksjonens samlede behov. Aktuelle oppgaver kan være saksbehandling av søknader og klager, skrive saksfremlegg til ulike utvalg, eksamensplanlegging, eksamensavvikling, undervisningstimeplanlegging, utviklingsoppgaver og kvalitetssikring av prosesser og rutiner
 • Ledelse av seksjonen sammen med og etter delegasjon fra seksjonens leder
 • Særlig ansvar for oppfølging av seksjonens ansatte og aktivitet i Trøndelag
 • Stedfortreder for seksjonens leder ved dennes fravær
 • Det kan bli aktuelt med endringer i ansvars- og arbeidsområder som følge av fremtidige endringer ved Nord universitet

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet, men ikke lavere enn fullført bachelorgrad
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Gode IT-ferdigheter

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

Følgende vil bli vektlagt, men er ikke absolutte krav:

 • Relevant ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig forvaltning, samt kjennskap til universitets- og høyskolesektoren
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Helhetlig organisasjons- og systemforståelse
 • Utviklingsorientert
 • Evne til å prioritere, planlegge og organisere arbeidet i en hektisk hverdag
 • Ha kunnskap og erfaring fra store organisasjoner med stor administrativ og faglig kompleksitet
 • Erfaring med bruk av relevante IKT - verktøy
 • Ha god formidlingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Lederegenskaper og personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • kode 1364 seniorrådgiver - Ltr. 63 - 71, NOK 574 700 - 665 700 i året

Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn avtales.

Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse.

 • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass i stadig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid
 • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV`en, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registeringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju kort tid etter søknadsfrist.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Brynjar Jørstad, leder seksjon for eksamen og vitnemål, [email protected], tlf +47 32 89 72/ 75 51 74 75
 • Åse Irene Norum Skatland, kontorsjef seksjon for eksamen og vitnemål, [email protected], tlf +47 481 34 081/ 74 11 20 36

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 20.01.2022

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse: 30070983

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS